Podręczny sprzęt burzący

Podręczny sprzęt burzący

Podręczny sprzęt burzący w straży pożarnej najczęściej stosowany podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, katastrof budowlanych czy pracach rozbiórkowych. Najpopularniejszym sprzętem burzącym jest oczywiście halligan oraz bosak. Wyposażenie techniczne Ściąga

Sprzęt Ochrony Układu Oddechowego (OUO)

Sprzęt Ochrony Układu Oddechowego (OUO)

Sprzęt ochrony układu oddechowego (wcześniej dróg oddechowych) w dzisiejszych czasach znajduje się na wyposażeniu technicznym każdej jednostki JRG, oraz większości jednostek OSP. Jest bardzo potrzebny i praktyczny, a dzięki jego zastosowaniu można bezpiecznie uratować życie lub po prostu ułatwić dzi Wyposażenie techniczne Ściąga