Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego w wytwornicy pianowej WP 2-75 wynosi:
2. Zadaniem sprzętu izolacyjnego (dielektrycznego) jest:
3. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
4. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
5. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
6. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy:
7. Jakie promieniowanie jonizacyjne jesteśmy w stanie ograniczyć przy pomocy folii aluminiowej:
8. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
9. Przy porażeniach prądem elektrycznym najważniejsze dla poszkodowanego są:
10. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem: