Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Stoper francuski (węzeł Bachmana) to:
2. Podczas oceny wstępnej poszkodowanego który leży na brzuchu, ale ma zachowany prawidłowy oddech:
3. Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować:
4. Wielkość strat ciśnienia w liniach wężowych podczas transportu wody zależy od:
5. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
6. Ustawowe zadania przypisane nurkom pełniącym służbę w PSP to prace podwodne w zakresie:
7. Podczas prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemicznego do zadań meldunkowego należy m.in:
8. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem kół samochodu układa się zawsze:
9. Będąc świadkiem napadu drgawek u człowieka należy:
10. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż: