Wyganów

[FOTO] Duży pożar sortowni kory sosnowej w Wyganowie - jedna osoba poszkodowana

[FOTO] Duży pożar sortowni kory sosnowej w Wyganowie - jedna osoba poszkodowana

W sobotę 18 czerwca 2022 o godzinie 13:59 w miejscowości Wyganów (gm. Kobylin) doszło do pożaru hali produkcyjnej - sortownia kory sosnowej. Ogień objął wnętrze obiektu o dużej powierzchni oraz materiały palne składowane tuż przy ścianach zewnętrznych, stąd duża ilość napływających zgłoszeń o widocznym intensywnym zadymieniu we wskazanej lokalizacji. Na szczęście był to dzień wolny od pracy i wewnątrz hali nikt nie przebywał.

Dyżurny operacyjny powiatu skierował na miejsce działań łącznie 7 zastępów z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Krotoszynie oraz pojazdy gaśnicze z okolicznych jednostek ochotniczych straży pożarnych z Kobylina, Baszkowa, Zdun, Zalesia Wielkiego, Smolic, Wyganowa, Kuklinowa oraz Benic.

Pierwsze zastępy docierające na miejsce pożaru zastały pożar hali w fazie rozwiniętej, który obejmował cały obiekt oraz materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym zgromadzone w pobliżu. Decyzją Kierującego Działaniami Ratowniczymi  na miejsce dysponowano kolejne zastępy, systematycznie zwiększając intensywność podawania środka gaśniczego. Działania utrudniała duża intensywność spalania materiałów zgromadzonych wewnątrz hali, silne zadymienie oraz wysoka temperatura.

W momencie dotarcia na miejsce kolejnych jednostek sumarycznie podano 6 skutecznych prądów gaśniczych w natarciu na palące się wnętrze hali oraz materiały przy ścianie zewnętrznej. Celem zachowania ciągłości działań gaśniczych na miejscu zorganizowano zaopatrzenie wodne w oparciu o pobliską sieć hydrantową.

 W momencie opanowania sytuacji pożarowej decyzją Kierującego Działaniami Ratowniczymi do budynku wprowadzono roty gaśnicze , które dogaszały ogień w różnych częściach hali oraz koordynowały usuwanie  nadpalonych materiałów na zewnątrz.

W celu zwiększenia komfortu pracy ratowników hale systematycznie oddymiano, stosując wentylację nadciśnieniową. Przed przybyciem na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej jeden z domowników  podjął próbę ewakuacji części wartościowego mienia, odczuwając negatywne skutki oddziaływania wysokiej temperatury oraz dymów pożarowych w hali. Mężczyźnie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, oczekując na przyjazd służb medycznych.

Na szczęście w trakcie szczegółowej diagnostyki w karetce pogotowia kierownik zespołu nie stwierdził podstaw  do hospitalizacji uczestnika zdarzenia. W dalszej części działań przeprowadzono ręczne prace rozbiórkowe zdeformowanej konstrukcji metalowej, która utrudniała dostęp do części socjalno - bytowej obiektu, wykorzystując do tego celu mechaniczne piły tarczowe.  

Po usunięciu materiałów składowanych w pryzmach z wykorzystaniem ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym na zewnątrz i dogaszeniu zarzewi ognia zlokalizowanych za pomocą kamery termowizyjnej działania, które trwały nieprzerwanie przez ponad 5 godzin zakończono.  W akcji udział brało łącznie 15 zastępów PSP i OSP oraz  grupa operacyjna z Komendantem Powiatowym PSP w Krotoszynie na czele.

Źródło: KP PSP Krotoszyn 

Strażacki.pl

W sobotę 18 czerwca 2022 o godzinie 13:59 w miejscowości Wy

Galeria

Czytaj również