23% podatek na sprzęt pożarniczy od 1 stycznia 2016 roku!

23% podatek na sprzęt pożarniczy od 1 stycznia 2016 roku!

Nowe rozporządzenie dotyczące podwyższenia podatku na sprzęt pożarniczy wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku!. Po wejściu w życie wyższego podatku, sprzęt na ochronę przeciwpożarową zdrożeje o 15 %. Przy zakupie drobnego sprzętu nie jest to jeszcze tak dotkliwy problem, jednak przy zakupie auta ratowniczo - gaśniczego koszty wzrosną nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak informuje adwokat Krzysztof M. Miazga na stronie wroclaw.zosprp.pl „zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) w art. 41 ustawy o VAT uchylony został ust. 10, w oparciu o który do towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, stosuje się dotąd 8% stawkę VAT. Zgodnie z art. 13 ustawy nowelizacyjnej art. 1 pkt 3 wchodzi w życie od1 stycznia 2016 r. Z tą datą wejdzie stawka 23% VAT na wyroby dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.”

Zdjęcie ilustrowane.  

Strażacki.pl

Nowe rozporządzenie dotyczące podwyższenia podatku na sprzęt pożarniczy

Czytaj również