Poznań

Będzie nowa kuchnia w SA PSP w Poznaniu

Będzie nowa kuchnia w SA PSP w Poznaniu
W dniu 7 sierpnia 2020 r. w siedzibie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu pomiędzy Komendantem Szkoły st. bryg. Maciejem Zdęgą, a firmą ,,BUDOPOL-POZNAŃ" Sp. z o. o.   została podpisana umowa na wykonanie przebudowy Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów PSP.
 
Dział Gospodarki Żywnościowej od momentu powstania Szkoły działa nieprzerwanie. Przygotowuje miesięcznie ok 20 tys. posiłków zapewniając odpowiednie wyżywienie dla kadetów kształcących się w systemie dziennym oraz słuchaczom kursów. Remonty i modernizacje realizowano w trakcie działalności Działu na bieżąco, jednak  z uwagi na długoletnie użytkowanie zachodzi pilna potrzeba przebudowy w aspekcie funkcjonowania całego bloku żywieniowego jak również unowocześnienia technologii kuchni co jest dla Szkoły w chwili obecnej priorytetem.
 
Planowany koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wynosi 3 858 000 zł. i finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz dochodów własnych Szkoły.
 
Źródło: SA PSP w Poznaniu 
 
Strażacki.pl

W dniu 7 sierpnia 2020 r. w siedzibie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Czytaj również