Kraj

Chcieli podnieść limit wieku strażaka OSP do 70 lat. Co na to MSWiA?

Chcieli podnieść limit wieku strażaka OSP do 70 lat. Co na to MSWiA?

W maju 2020 roku do MSWiA wpłynęła interpelacja od posła Filipa Kaczyńskiego (PiS) na "na wniosek strażaków ochotników", w której zaproponowano zmianę górnego limitu "strażaka wyjazdowego" z 65 na 70 lat. Warto zaznaczyć, że do ostatniej zmiany limitu wieku w OSP doszło nie tak dawno, bo w 2010 roku, kiedy sejm przyjął projekt, który dał możliwość udziału w akcjach ratowniczych członkom OSP, którzy ukończyli 18 lat, a nie przekroczyli 65 lat (przed 2010 roku limit wieku wynosił 60 lat).


Fragment interpelacji posła Filipa Kaczyńskiego: W wielu jednostkach ochotniczych straży pożarnych w trakcie godzin pracy trudno jest zebrać kompletną załogę, by wyjechać do akcji, dlatego strażacy ochotnicy prosili mnie o zaproponowanie Panu Ministrowi zainicjowania zmian ustawowych polegających na podniesieniu wieku wyrażonego w ww. artykule z 65 lat do lat 70 dla kierowców samochodów ratowniczo-gaśniczych, którzy posiadają oczywiście aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ww. ustawy.


Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA poinformował, że wprowadzenie rozwiązania polegającego na podniesieniu górnej granicy wieku, nawet z zastrzeżeniem, że druhowie powyżej 65. roku życia mogliby być wyłącznie kierowcami i dowódcami akcji ratowniczo-gaśniczej (pomimo konieczności posiadania przez nich badań lekarskich), "zwiększyłoby ryzyko zagrożeń związane z osłabieniem potencjału ratowniczego zastępu". W ocenie MSWiA obecnie obowiązujące wymagania ustawowe odnośnie górnej granicy wieku dla czynnych członków OSP należy uznać za właściwe.

 

Źródła: MSWiA, infosecurity24.pl | Zdjęcie: Ilustracyjne

Strażacki.pl

W maju 2020 roku do MSWiA wpłynęła interp

Galeria

Czytaj również