Drawsko Pomorskie

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe kadry Państwowej Straży Pożarnej

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe kadry Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 23 – 24 lipca 2020 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przeprowadzone zostały ćwiczenia dowódczo-sztabowe kadry Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

Po zakończeniu części aplikacyjnej uczestnicy szkolenia wizytowali jedną z baz US ARMY gdzie zapoznani zostali z wyposażeniem, uzbrojeniem oraz systemami ochrony przeciwpożarowej pojazdów, a także zasadami bezpieczeństwa pożarowego obowiązującymi na terenie bazy. Podczas wizytacji strażacy mieli również okazję zapoznać się ze specyfiką i zagrożeniami związanymi z obecnością polowych tymczasowych zbiorników paliwowych zapewniających zaopatrzenie w paliwo dla sprzętu armii USA. 

Po zakończeniu wizytacji amerykańskiej bazy uczestnicy szkolenia przystąpili do realizacji następnego punktu programu, który polegał na doskonaleniu techniki jazdy w warunkach poligonowych. Trudno przejezdna trasa, po której w sytuacji zagrożenia poruszają się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Wojskowych Straży Pożarnych stacjonujących na terenie CSWL Drawsko oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego ukazała uczestnikom ćwiczeń jak wymagające potrafią być działania ratowniczo – gaśnicze na obszarach poligonowych.

Uczestnicy ćwiczeń w bardzo trudnych warunkach terenowych musieli dotrzeć do symulowanego pożaru, gdzie otrzymali zadanie odnalezienia punktu czerpania wody skąd musieli dowieźć ją powrotem do pożaru. Plątanina dróg, piaszczysty teren i zróżnicowanie terenu przysporzyło wielu trudności i wrażeń. Choć wszyscy ukończyli zadanie nie obyło się bez przygód, gdyż jedna z załóg zboczyła z trasy i wyjechała w zupełnie innej części poligonu drawskiego kilkadziesiąt kilometrów od miejsca ćwiczeń.

Drugi dzień to wizytacja dwóch szczególnie ważnych obiektów militarnych zlokalizowanych w powiecie drawskim.

Na terenie Ośrodka Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
w Głębokim uczestnicy ćwiczeń zostali zapoznani z charakterystyką tego terenu oraz funkcjonowaniem 1 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Cybowo. Prelegentami części aplikacyjnej była kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz Dowódca Składu Cybowo
mjr Rafał Cieśliński.

W trakcie wizytacji ośrodka strażacy mięli okazję zapoznać się z realizowanym tutaj procesem szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk NATO.

Kolejnym wizytowanym przez strażaków terenem wojskowym był Skład Paliw w Cybowie. Tutaj uczestnicy ćwiczeń mięli okazję zapoznać się
z realizowanym procesem technologicznym, ochroną przeciwpożarową tego szczególnie ważnego obiektu wojskowego oraz konstrukcją i rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w zbiornikach paliwowych.

Ostatnim punktem ćwiczeń było ich podsumowanie na terenie Jednostki Wojskowej 1965 w Olesznie. 

W ćwiczeniach dowódczo-sztabowych kadry Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa zachodniopomorskiego zorganizowanych na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko udział wzięło łącznie ponad 80 osób, w tym m.in żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie.

Źródło: KW PSP Szczecin 

Strażacki.pl

W dniach 23 – 24 lipca 2020 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądo

Galeria

Czytaj również