Dolny Śląsk: Pełna mobilizacja strażaków

Dolny Śląsk: Pełna mobilizacja strażaków 

Z całej Polski na Dolny Śląsk udają się kompanie przeciwpowodziowe oraz kadeci ze szkół pożarniczych. Podniesiono również stany osobowe w jednostkach na terenie województwa. To wszystko z powodu przewidywanych bardzo intensywnych opadów deszczu oraz gwałtownych burz.

 

Na swojej stronie internetowej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o zagrożeniu intensywnymi opadami deszczu dla województw południowych, południowo- zachodnich i centralnych. „Może to skutkować miejscowymi zagrożeniami dla ludności, uszkodzeniami infrastruktury (podmycia dróg i mostów) oraz uaktywnieniem się osuwisk.

Ulewne deszcze w wysokości do około 100 – 150 mm w ciągu 36 godzin (27 -28 maja) są przewidywane w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i mazowieckim. Średnia miesięczna suma opadów dla maja dla tych województw wynosi 50 – 70 mm. Wg IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85-90%." - czytamy na rcb.gov.pl

Dyrektor RCB Janusz Skulich poinformował, że w związku z zagrożeniem, Centrum przekazało województwom rekomendacje działań, w tym:

-stałe monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej;

-pilne wskazanie punktów newralgicznych (odcinki obwałowań, miejscowości, obiekty), które w przypadku pogorszenia warunków hydro-meteorologicznych, mogą być szczególnie narażone na zagrożenia/ zniszczenia. Przekazanie informacji w tej sprawie do komendantów powiatowych, wojewódzkich i komendanta głównego PSP;

-przekazanie informacji o zagrożeniu na szczebel powiatowy i gminny;

-wzmocnienie służb dyżurnych poziomu wojewódzkiego i powiatowego;

-uruchomienie całodobowych dyżurów na poziomie gmin;

-sprawdzenie systemów alarmowania i ostrzegania ludności.

Już dzisiaj o 6 rano jednostki PSP z miasta Wrocław i powiatu wrocławskiego wyruszyły w miejsca newralgiczne w celu sprawdzenia stanu obwałowań itp. Wprowadzone zostały również podwyższone stany osobowe w jednostkach PSP. Strażacy pracują teraz w systemie 24/24.

Na Dolny Śląsk skierowano około 350 strażaków i ponad 70 pojazdów. M.in. kompania gaśnicza z Torunia, kompania specjalna ze Szczecina, kompania specjalna z Gdańska, kompania kadetów z SA w Poznaniu, kompania z SP w Bydgoszczy. Wyżej wymienione kompanie udają się m.in. do Lubania, Złotoryi, JRG 7 Wrocław gdzie będą oczekiwać w pełnej gotowości na wypadek ewentualnych sytuacji kryzysowych.

W tej chwili w KW PSP we Wrocławiu znajdują się strażacy z SP w Bydgoszczy. Odbywa się również posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego województwa.

O dalszych poczynaniach i sytuacji powodziowej będziemy informować na łamach portalu oraz facebooku na bieżąco.

 {rsmediagallery tags="20140527_dolny_slask_pelna_mobilizacja_strazakow"}

Na podstawie: rcb.gov.pl oraz Strazacki.pl; zdjęcie Kamil Czereba Wroclaw112

Strażacki.pl

Czytaj również