Wrocław

Dziś we Wrocławiu ruszają krajowe ćwiczenia ratownicze pk. "ODRA 2022"!

Dziś we Wrocławiu ruszają krajowe ćwiczenia ratownicze pk. "ODRA 2022"!

Dziś we Wrocławiu ruszają krajowe ćwiczenia ratownicze pk. ODRA 2022, z udziałem sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego (COO) z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna - w ćwiczeniach zaangażowanych jest ok. 300 strażaków  i 90 wozów PSP, w tym m.in.: kompanie logistyczne, specjalistyczne grupy ratownictwa: wysokościowego, wodno – nurkowego, chemiczno – ekologicznego, zespół dronowy, kompanie wyposażone w pompy dużej wydajności oraz inny sprzęt przeciwpowodziowy. Ponadto, ze służb współdziałających zaangażowanych jest ok. 100 osób i 24 pojazdy oraz śmigłowiec.

W sumie udział w ćwiczeniach bierze ok. 400 osób i 114 pojazdów.

Celem ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO KSRG do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku powodzi na znacznym obszarze. 

Niniejsze manewry są również doskonałą formą doskonalenia współpracy z podmiotami:
współdziałającymi tj.: Policją, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Dolnośląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Fundacją Wodna Służba Ratownicza.


- informuje PSP.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Fot. kpt. Piotr Zwarycz 

Strażacki.pl

Dziś we Wrocławiu ruszają kraGaleria

Czytaj również