Kraj

KG PSP: wypłacono już funkcjonariuszom wyrównania uposażeń za styczeń 2022 r.

KG PSP: wypłacono już funkcjonariuszom wyrównania uposażeń za styczeń 2022 r.
W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wypłacono już funkcjonariuszom wyrównania uposażeń za styczeń 2022 r.
 
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.
 
Wysokość zaliczki za styczeń dla osób zarabiających do 12 800 zł brutto miesięcznie, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.
 
Wobec powyższego we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP dokonano już stosownych korekt zaliczek na podatek dochodowy od uposażeń płatnych „z góry” w styczniu br. i wypłacono wyrównania uposażeń.
 
Z informacji uzyskanej od Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od dnia 13 stycznia 2022 r. Zakład rozpoczął wypłatę wyrównań podatkowych.
 
Źródło: KG PSP 
Grafika ilustrowana 
Strażacki.pl

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wyGaleria

Czytaj również