Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Co jakiś czas nasz kraj nawiedzają powodzie. Niestety często są one tragiczne w skutkach. Aby zminimalizować ich skutki Unia Europejska wprowadziła tzw. „dyrektywę powodziową”, która zakłada uruchomienie systemu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Nasz kraj takie mamy już ma i są one dostępne dla każdego.

Powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec. Powodzie w naszym kraju występowały w przeszłości i zapewne będą występować nadal. Całkowite wyeliminowanie zagrożenia powodziowego nie jest możliwe. Można jedynie podejmować działania ograniczające ryzyko jej wystąpienia.

Jednym ze sposobów zapobiegania powodziom i ograniczania ich negatywnych skutków jest niezabudowywanie obszarów, na których powódź może spowodować duże straty.

Według dyrektywy Unijnej tzw. „powodziowej” na kraje członkowskie Unia nakłada obowiązek opracowania i podania do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej sukcesywnie wdrażał takie postanowienia i 22 grudnia 2013 roku wdrożył mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które dostępne są w internecie na stronie: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodzi mogą być bardzo przydatne dla zarządzania kryzysowego oraz samych strażaków podczas wystąpienia powodzi. Warto zapoznać się z tymi mapami i sprawdzić czy mieszkamy na zagrożonym terenie.

Niestety jak informuje portal Twojapogoda.pl istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienie podtopień lub nawet powodzi. W tej chwili na intensywne opady deszczu najbardziej narażona jest Polska południowa oraz południowo – wschodnia.

Strażacki.pl

Co jakiś czas nasz kraj nawiedzają powodzie. Niestety często są one tragi

Galeria

Czytaj również