Miliony dla OSP

Miliony dla OSP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w tym roku otrzyma 32,5 mln zł dotacji od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przekazane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania strażackiego, szkolenia oraz działania profilaktyczne.

Umowa pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” pomiędzy MSW, a Związkiem OSP RP została podpisana 27 maja br przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczy, dyrektora ZW ZOSP RP Jerzego Maciak oraz jego zastępcę Wiesława Golańskiego.


Związek OSP RP zamierza przeznaczyć 15 mln zł na samochody ratowniczo-gaśnicze, sprzęt ratownictwa drogowego, zestawy ratownictwa technicznego oraz motopompy, natomiast reszta czyli 17,5 mln zł zostanie wydana na umundurowanie strażackie, sprzęt przeciwpożarowy, turnieje wiedzy pożarniczej, szkolenia z zakresu PPOŻ, budowę i remont remiz.

{rsmediagallery tags="20140602_miliony_dla_osp"}

Strażacki.pl

Milio

Czytaj również