MobilnyStrażak – monitoruj gotowość Twojej jednostki

MobilnyStrażak – monitoruj gotowość Twojej jednostki

MobilnyStrażak to innowacyjna, interaktywna usługa monitorująca w czasie rzeczywistym gotowość bojową zarówno poszczególnych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i ich jednostek. Pozwala ona również na przekazywanie owych informacji do właściwych Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Usługa dzięki połączeniu Witryny Web oraz Aplikacji Mobilnej pozwala na bieżącą kontrolę gotowości bojowej członków OSP, którzy jednym kliknięciem mogą zmienić swój status określający gotowość do podjęcia działań ratowniczych.

Problemy z obsadą rozwiązane! Jest to pomocne w rozwiązywaniu problemów z obsadą osobową Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż w każdym momencie pozwala na sprawdzenie ilu dowódców, kierowców czy ratowników jest w stanie odpowiedzieć na alarm bojowy. Usprawnia to również dysponowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do akcji ratowniczo-gaśniczych.

SC20150330 212001

Informacje o gotowości mogą być, także przesyłane do odpowiednich Stanowisk Kierowania dysponujących jednostki OSP do zdarzeń. Często dyspozytorzy zapominają o jednostkach OSP lub wątpią w ich mobilność. Dzięki Systemowi MobilnyStrażak na bieżąco mogą oni monitorować gotowość jednostek, a co za tym idzie szybko i sprawnie dysponować odpowiednie OSP do działań.

Aplikacja MobilnyStrazak daje również możliwość wysyłania Wiadomości i Alarmów do Strażaków posiadających aplikację.

wiadomosci

Aplikacja MobilnyStrazak dostępna jest na platformy Android. Można ją pobrać bezpłatnie w Sklepie Play. Nie masz Smartfona, lub masz ale z systemem innym niż Android? Nic straconego!

O swojej gotowości możesz informować poprzez zalogowanie się do panelu użytkownika na stronie www.mobilnystrazak.pl z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do internetu.

Jak to działa ?

Rejestracja Jednostki OSP

Pierwszym krokiem, który umożliwia nam korzystanie z usługi jest zarejestrowanie swojej jednostki w systemie. Jednostkę rejestruje się tutaj . Robi to jednoosobowo Naczelnik jednostki lub inna osoba, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad kontem danej jednostki, a także za wprowadzanie i modyfikowanie informacji o strażakach mających dostęp do usługi.

Zadania i możliwości Naczelnika

Po zarejestrowaniu Naczelnik dodaje do systemu kolejnych strażaków z jednoczesnym przydzieleniem im stanowisk. Ustala on również indywidualne hasła dla strażaków, dzięki którym będą mogli logować się zarówno do Aplikacji Mobilnej oraz do Witryny Web.

Naczelnik z założonego przez siebie konta ma możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich strażaków z podległej jednostki. Ma on również wgląd w statystyki przedstawiające czas pozostawania wybranego strażaka w gotowości bojowej.

Aplikacja

Strażacy zmieniają swoje statusy poprzez Aplikację Mobilną lub po zalogowaniu się do Witryny Web.

SKKP/SKKM

Możliwe jest również zainteresowanie usługą komórek Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za nadzór nad jednostkami OSP. Po wysłaniu maila z chęcią skorzystania przez Stanowisko Kierowania PSP z usługi zostanie przydzielone mu konto, na którym to będzie możliwy wgląd w gotowość wszystkich zarejestrowanych jednostek z swojego powiatu.

psk avilable

Stanowisko Kierowania otrzymuje możliwość wysyłania powiadomień oraz wiadomości alarmowych do strażaków wybranych jednostek, a także wgląd w statystyki przedstawiające czas pozostawania wybranej jednostki w gotowości bojowej.

WSKR

Analogiczne konto, ale o rozszerzonym zakresie może uzyskać Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa(WSKR).

Zamów i sprawdź na http://www.mobilnystrazak.pl/artykul/zamowienia Według nas będzie to przełom w alarmowaniu i dyspozycyjności jednostek OSP.

Strażacki.pl

MobilnyStrażak to innowacyjna, interaktywna usługa monitorująca w czasie r

Galeria

Czytaj również