Wolsztyn

Nie stawaj na drodze strażakom

Nie stawaj na drodze strażakom

Podczas wielu akcji ratowniczo - gaśniczych strażacy mają utrudniony dojazd do bloków i innych wysokich budynków przez samochody tarasujące drogi pożarowe. Dlatego strażacy i policjanci z Wolsztyna postanowili poinformować kierowców o skutkach i karach zastawiania dróg pożarowych.

Od momentu utworzenia w 1992 roku Państwowej Straży Pożarnej w Polsce obserwujemy bardzo intensywny rozwój ochrony przeciwpożarowej. Mimo znaczącej skuteczności działań interwencyjnych jednostek straży pożarnej to, liczba ofiar pożarów (rannych i śmiertelnych) od wielu lat utrzymuje się na podobnym poziomie - informuje wolsztyńscy strażacy.

Sytuacja ta spowodowała przygotowanie na polecenie Komendanta Głównego PSP akcji „Zgaś ryzyko", która jako główny cel ma za zadanie zmniejszyć do roku 2024 liczbę ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych w pożarach o minimum 30 %. Celami pośrednimi są ograniczenie liczby pożarów, strat pożarowych a przede wszystkim wzmocnić poczucie samo odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie również zostali zaangażowani do działania w powyższym programie.

Ich działania polegać będą między innymi na pogadankach w przedszkolach i klasach I-VI szkoły podstawowej na terenie powiatu wolsztyńskiego na temat bezpiecznych zachowań w mieszkaniach. Wykorzystany do tego zostanie zaprezentowany już "Domek zagrożeń".

Kolejnym z działań będzie objazd dróg pożarowych na osiedlach i w zakładach z wymaganą drogą pożarową. Do akcji włączyli sie także wolsztyńscy policjanci, którzy w ramach upomnienia dla użytkowników pojazdów tarasujących drogi pożarowe włożą ulotkę ostrzegawczą "Nie stawaj na drodze strażakom". 

Foto, info/ KP PSP Wolsztyn

page

Strażacki.pl

Podczas wielu akcji ratowniczo - gaśniczych strażacy mają utrudniony dojazd do bloków i innych wysokic

Galeria

Czytaj również