Kraj

Nowi zastępcy komendanta w KM PSP w Łodzi i KW PSP w Kielcach

Nowi zastępcy komendanta w KM PSP w Łodzi i KW PSP w Kielcach

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 1 września 2020 r. powołał na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jarosława Piotrowskiego. Akt powołania wręczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr Krzysztof Ciosek. W uroczystości udział wzięli naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Kielcach.

Również z dniem 1 września 2020 r. łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Grzegorz Janowski powołał na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Łodzi bryg. Radosława Pełkę.

Bryg. mgr inż. Radosław Pełka jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1996 r. Po ukończeniu szkoły do roku 2009 był funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Następnie 27 lutego 2009 r. został mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4. Obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Łodzi pełnił od 8 lipca 2020 r.

Źródło: KM PSP w Łodzi/ KW PSP w Kilecach 

Strażacki.pl

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowia

Czytaj również