Kraj

Podpisanie porozumienia w sprawie zasad współdziałania LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej KSRG

Podpisanie porozumienia w sprawie zasad współdziałania LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej KSRG

23 września 2022 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, a reprezentującym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Dyrektorem prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Robertem Gałązkowskim, w sprawie zasad współdziałania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Współpraca obejmuje swoim zakresem m.in.:

 • używanie będących w dyspozycji Stron sił i środków (SIS) podczas działań ratowniczych;
 • przygotowywanie i aktualizowanie analiz gotowości operacyjnej oraz planów ratowniczych stanowiących zbiór procedur postępowania podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych;
 • opracowanie i uzgodnienie odpowiednich procedur dotyczących możliwości wykorzystania i dysponowania statków powietrznych LPR na rzecz Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
 • realizację działań ratowniczych wymagających wykorzystania specjalistów do spraw ratownictwa, specjalistycznego sprzętu oraz podstawowych specjalistycznych technik ratowniczych;
 • szkolenia, ćwiczenia i manewry;
 • wykorzystanie Krajowej Sieci Współdziałania ze Statkami Powietrznymi (KSWL) na potrzeby współdziałania podczas prowadzenia działań ratowniczych, szkoleń, ćwiczeń i manewrów;
 • bieżącą wymianę informacji;
 • wymianę doświadczeń w zakresie ratownictwa oraz w innych dziedzinach z zakresu ochrony ludności;
 • podejmowanie wspólnych działań promujących ratownictwo i ochronę ludności z wykorzystaniem statków powietrznych LPR.
 • Źródło: Państwowa Straż Pożarna 

  Strażacki.pl

  23 września 2022 r. podpisano P

  Galeria

  Czytaj również

  https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet