Konin

Pomimo utrudnień – zrealizowano szkolenie podstawowe dla OSP

Pomimo utrudnień – zrealizowano szkolenie podstawowe dla OSP

Pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną wirusa COVID-19 na terenie kraju, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie dokładając wszelkich starań, zarówno personalnych jak i higieniczno – sanitarnych, przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Egzamin podsumowujący odbył się na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie. Zajęcia odbywały się według 126-godzinnego Programu Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2015 roku. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w skład której wchodzili funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów jednostek OSP, znacznie oddalonych od siedzib Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2, zajęcia odbywały się na bazie remizy OSP w Biskupicach. Wszyscy przystępujący do egzaminu, uzyskali wynik pozytywny.

 

Źródło: KP PSP Konin 

Strażacki.pl

Pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną wirusa COV

Galeria

Czytaj również