Borne Sulinowo

Praktyczny kurs Nurków MSWiA

Praktyczny kurs Nurków MSWiA

W dniach 31.08. – 11.09.2020 r odbył się kurs specjalistyczny dla Nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa. Organizatorem kursu była Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie, a miejscem ćwiczeń Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Brnem Sulinowie (poligon wodny usytuowany na jeziorze Pile).

Warunkiem przyjęcia na kurs jest m.in. dwuletnia praktyka w wykonywaniu prac podwodnych w charakterze młodszego nurka, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia.

Celem kursu jest przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych (samodzielnie do głębokości 30 metrów, po odpowiednim przeszkoleniu i asyście Nurka Instruktora do 50 metrów).

Kursanci zdobyli niezbędne umiejętności w sferze praktycznej:

  • przygotowanie bazy nurkowej, narzędzi i urządzeń zabezpieczających prace podwodne zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • dobierać i kontrolować sprzęt (normy techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa),
  • dobierać indywidualny sprzęt nurkowy,
  • wykonywać prace zgodnie z zasadami BHP oraz ochrony środowiska,
  • stosować tabele i procedury dekompresji,
  • udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy i przygotować do transportu poszkodowanego w wypadku nurkowym,
  • dokumentować prace podwodne.

Źródło: KM PSP w Poznaniu

Strażacki.pl

W dniach 31.08. – 11.09.2020 r odbył się kurs specjalistyczny dla Nurk

Galeria

Czytaj również