Kuźnia Raciborska

Prewencja przeciwpożarowa na obszarach leśnych w okolicach Kuźni Raciborskiej

Prewencja przeciwpożarowa na obszarach leśnych w okolicach Kuźni Raciborskiej

8 września 2020 roku ramach przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej został zorganizowany wyjazd dydaktyczny kadetów kompani II  XXIX turnusu kształcenia dziennego do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, gdzie przed 28-laty rozegrała się jedna z największych katastrof w dziejach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, gdy 26 sierpnia 1992 roku, w  okolicach Kuźni Raciborskiej, wybuchł pożar, który strawił przeszło 9 000 ha lasu i pozbawił życia troje ludzi.

Podczas zajęć praktycznych przeprowadzonych pod kierunkiem bryg. Jacka Smyczyńskiego kadeci mogli zaznajomić się z zasadami funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki takiej formie zajęć z bliska mogli zapoznać się z samolotem gaśniczym PZL M18 Dromader, porozmawiać z pilotem, a także zgłębić możliwości techniczno-taktyczne i  sposoby dysponowania, a w trakcie pokazowego lotu na własne oczy zobaczyć sposoby podawania oraz tankowania środka gaśniczego.


W dalszej części zajęć po dotarciu w rejon pożarzyska z 1992 roku zapoznali się z aktualnymi sposobami ochrony biernej obszarów leśnych polegających między innymi na: prawidłowym utrzymywaniu i funkcjonowaniu pasów przeciwpożarowych, organizacji zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych.  

 

Źródło: SA PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

8 września 2020 roku ramach przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpoż

Galeria

Czytaj również