Częstochowa

Przekazanie GBA 2,5/16 z CS PSP w Częstochowie do OSP w Sielcu

Przekazanie GBA 2,5/16 z CS PSP w Częstochowie do OSP w Sielcu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz §33 ust.1 i §35 ust.3i §36 „Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP” w dniu 18 września 2020 roku, dokonano przekazania do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 marki Mercedes-Benz Atego.

Dotychczas ww. sprzęt będący w zasobach Komendanta Głównego PSP służył w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. W oficjalnym przekazaniu pojazdu udział wzięli: Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek, Naczelnik Wydziału Technicznego Centralnej Szkoły bryg. Roman Ławiński oraz druhowie z OSP w Sielcu.

Źródło: CS PSP w Częstochowie 

Strażacki.pl

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo

Galeria

Czytaj również