Rzeszów

Rozbudowa systemu łączności PSP województwa podkarpackiego

Rozbudowa systemu łączności PSP województwa podkarpackiego

Ostatniego dnia lipca br. podpisany został Aneks do porozumienia o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zwiększenie zakresu rzeczowego obecnie realizowanego projektu o 22 interaktywne systemy transmisji obrazu i dźwięku pomiędzy stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej znacznie podniesie efektywności komunikacji. Ze względu na aktualną sytuację w kraju i na świecie wdrożony system pozwoli m. in. na:

  • efektywniejsze monitorowanie zagrożeń i ostrzeganie przed nimi a także wymianę informacje pomiędzy służbami ratowniczymi
  • rozszerzenie możliwości koordynacyjnych i nadzorczych SK PKW
  • poprawę koordynacji działań ratowniczych jednostek PSP poprzez transmisję wideo w czasie rzeczywistym z miejsca zdarzenia z wykorzystaniem drona
  • wykorzystanie go do pracy zdalnej, powszechnie stosowanej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa lub zabezpieczenia kluczowych zasobów ludzkich.

Zakupiony i wdrożony system będzie kolejnym narzędziem w walce z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dzięki podpisanemu aneksowi wartość całkowita projektu wzrosła do 4 599 403,81 zł  w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 909 493,22 zł oraz środki finansowe z budżetu państwa 689 910,59 zł.  Termin zakończenia realizacji ww. projektu to grudzień 2020 r.

Źródło: KW PSP w Rzeszowie
Grafika ilustrowana 

Strażacki.pl

Ostatniego dnia lipca br. podpisany został Aneks do porozumienia o dofinan

Galeria

Czytaj również