Kraków

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 - 2021 w SA PSP w Krakowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 - 2021 w SA PSP w Krakowie

W grupie 190 tys. słuchaczy szkół policealnych znalazło się także 91 osób, w tym trzy panie, które 1 września rozpoczeły służbę kandydacką w SA PSP w Krakowie.

Przygoda z pożarniczym kształceniem rozpoczęła się dla nich od pobrania sortów mundurowych, szkolenia stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz wypełnienia szeregu dokumentów - między innymi związanych z tymczasowym zameldowaniem.

Pierwszym etapem w drodze do zdobycia tytułu technik pożarnictwa i otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej jest zaplanowane na okres pomiędzy 01.09.2020 r. a 15.01.2021 r. przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które w pierwszej części (niespełna 5 tygodni) przebiega w formie zgrupowania unitarnego organizowanego na poligonie w miejscowości Kościelec.

Zakwaterowanie w namiotach, ograniczenie kontaktu z bliskimi i intensywny plan zajęć mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania Szkoły i służby, wzajemne poznanie się oraz integrację w ramach kompanii, a także poszczególnych plutonów. W tym roku, ze względu na konieczność dostosowania życia Szkoły do warunków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 kształcenie dzienne przebiegać będzie z podziałem, nie na 3 lecz 4 plutony, co przyczyni się do zmniejszenia liczebności grup wykładowych i ćwiczeniowych, pozwoli na wdrożenie zasad dobrych praktyk reżimu sanitarnego, ale będzie wiązało się także ze wzrostem obciążenia pracą kadry Szkoły, szczególnie pracowników Wydziału Kształcenia Zawodowego.

 

Źródło: SA PSP w Krakowie 

Strażacki.pl

W grupie 190 tys. słuchaczy szkół policealnych znalazło się także 91

Czytaj również