Wolsztyn

Rozpoznanie operacyjne jedynej czynnej parowozowni na świecie

Rozpoznanie operacyjne jedynej czynnej parowozowni na świecie

18-20 sierpnia 2020 r., trzy zmiany służbowe JRG w Wolsztynie dokonały rozpoznania operacyjnego obiektu jedynej czynnej parowozowni na świecie. Ten charakterystyczny, a zarazem bardzo ciekawy obiekt znajduje się w Wolsztynie, zaledwie kilkaset metrów od siedziby komendy.

Zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego, strażacy cyklicznie pojawiają się na różnego typu obiektach, akwenach czy terenach leśnych, celem dokładnego zapoznania się z obszarem chronionym i zagrożeniami jakie na nim występują. W trakcie jego trwania, sprawdzają przejezdność dróg dojazdowych, możliwości poboru wody do gaszenia pożarów, występowanie substancji niebezpiecznych czy też obecności osób mogących znaleźć się w niebezpieczeństwie w zależności od pory dnia. Sporządzona zostaje również stosowna dokumentacja wykorzystywana podczas podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych.

Źródło: KW PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

Galeria

Czytaj również