Poznań

SA PSP w Poznaniu - przebudowa kuchni - rozpoczęcie robót budowlanych

SA PSP w Poznaniu - przebudowa kuchni - rozpoczęcie robót budowlanych
17 sierpnia 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu". W chwili obecnej trwają roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe.
W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w dniu 25 sierpnia br., odbyła się pierwsza narada koordynacyjna budowy w której uczestniczyli:
  • po stronie Inwestora Kierownictwo Szkoły, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz główny projektant i projektant technologii zaplecza kuchennego,
  • z ramienia Wykonawcy Dyrektor projektu,  Kierownik budowy oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.    
Na naradzie omówiono sprawy bieżące oraz wyjaśniono część wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę. Termin następnej narady wyznaczono na 1 września 2020 r., w której udział wezmą również kierownicy robót i projektanci branży elektrycznej i sanitarnej oraz rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 
Źródło: SA PSP w Poznaniu 
Strażacki.pl

17 sierpnia 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją

Czytaj również