Społeczeństwo ocenia Straż Pożarną na poziomie 95%!!!

Społeczeństwo ocenia Straż Pożarną na poziomie 95%!!!

W kwietniu 2015 roku Ipsos na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadził badanie na tema opinii Polaków dotyczącej działalności i zaufania do Straży Pożarnej. Według powyższego badania wynika, że Polacy wysoko oceniają działalność strażaków, która sięga aż 95%.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wywiadów telefonicznych od 21 do 25 kwietnia br. Pytani respondenci mieli 16 lat i więcej. Kwestionariusz badawczy zawierał cztery pytania, m.in. dotyczące oceny działalności oraz zaufania do straży pożarnej.

Jak czytamy w opracowaniu - „Straż Pożarna może pochwalić się wysokimi ocenami – aż 95% respondentów wystawiło jej pozytywną ocenę. Co więcej, prawie 60% stanowiły oceny zdecydowanie pozytywne. ...Zaufanie do służby jest bardzo duże: Straży Pożarnej ufa aż 97% Polaków, Szczególnie duże zaufanie dla Straży wyrażają osoby powyżej 55 roku życia.”

To kolejne potwierdzenie i podziękowanie społeczności za ofiarną i ciężką służbę jaką wykonują strażacy.

Na podstawie Opracowania Ipsos.

Strażacki.pl

W kwietniu 2015 roku Ipsos na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przep

Galeria

Czytaj również