Straż pożarna na zakupach

Straż pożarna na zakupach

W tym roku Państwowa Straż Pożarna i Wojskowa Straż Pożarna wzbogaci się o nowe pojazdy. Specjalnie dla Was zrobiliśmy przegląd sprzętu, jaki trafi w 2015 roku do strażaków.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej realizuje trzy projekty, które otrzymały dofinansowanie unijne, są to:

‘Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych ’ - celem projektu jest objęcie całej ludności Polski ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami oraz skrócenie do 3 godzin czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenia na poziomie kraju. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznych samochodów m.in. ratownictwa chemicznego, wodnego, wysokościowego, kontenerów, amfibii, quadów, agregatów oraz trenażerów.

‘Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego’ - projekt zakłada usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Jest on współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Projekt zakłada zakup m.in. samochodów ratowniczo - gaśniczych, drabin, podnośników i samochodów dowodzenia i łączności.

‘Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap III’ to projekt, z którym PSP ma najwięcej problemów w tym roku, większość zamówień została unieważniona z powodu braku ofert. W ramach tego projektu do jednostek mają trafić średnie i ciężkie samochody ratowniczo - gaśnicze oraz samochody ratownictwa technicznego.

Duże zamówienia realizują również komendy wojewódzkie. KW PSP Katowice dzięki dofinansowaniu z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządów zakupiła za ponad 10 milionów złotych 13 samochodów i 3 kontenery proszkowe, KW PSP Rzeszów doposaży jednostki na terenie województwa w średnie samochody ratowniczo - gaśnicze 4x4 i 4x2 z funkcją ratownictwa drogowego, w sumie będzie ich 11 oraz lekkie samochody rozpoznawczo - ratownicze, również 11. KW PSP Wrocław w tym roku inwestuje najwięcej w samochody specjalne - drabiny, w sumie do dolnośląskich strażaków trafi pięć tego typu pojazdów, w trakcie realizacji jest dostawa trzech GBA oraz zakup jednego GCBA.  

Kolejny rok doposażona jest Wojskowa Straż Pożarna, w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013 - 2022 do jednostek trafią lekkie, średnie, ciężkie i ciężkie-lotniskowe samochody ratowniczo - gaśnicze. Wartość zamówienia to ponad 35 mln zł. 

Strażacki.pl

W tym roku Państwowa Straż Pożarna i Wojskowa Straż Pożarna wzbogaci s

Czytaj również