Warszawa

Strażacy ochotnicy poszkodowani w akcjach otrzymają rekompensaty pieniężne

Strażacy ochotnicy poszkodowani w akcjach otrzymają rekompensaty pieniężne

Wczoraj na 92. posiedzeniu Sejmu uchwalono nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Według nowelizacji, poszkodowani w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy np. nie są zatrudnieni na umowę o pracę lub są bezrobotni, będą mogli otrzymać rekompensatę pieniężną.

-„Będzie ona przysługiwać za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia, lecz nie dłużej niż przez okres łącznego pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, czyli przez 18 miesięcy. W przypadku gdy rekompensata zostanie przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne na wniosek członka OSP będzie można wypłacić wyrównanie do wysokości rekompensaty.” - Czytamy na stronie sejm.gov.pl

Strażakom ochotnikom będącym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym rekompensaty będą ustalane i wypłacane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a członkom OSP spoza tego systemu przez właściwą gminę jako zadanie zlecone.

Ustawa została przekazana do Senatu do dalszych prac.

Na podstawie sejm.gov.pl; Zdjęcie Krzysztof Białoskórski

Strażacki.pl

Wczoraj na 92. posiedzeniu Sejmu uchwalono nowelizację ustawy o ochronie prz

Galeria

Czytaj również