Polska

Strażacy wznawiają ogólnopolską akcję protestacyjną

Strażacy wznawiają ogólnopolską akcję protestacyjną

Strażacy wznawiają ogólnopolską akcję protestacyjną, a to wszystko z powodu braku działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wobec powyższego Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność" postanowiła z dniem 1 czerwca wznowić Akcję Protestacyjną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”. Już jutro do protestu przystępują województwa dolnośląskie, łódzkie oraz wielkopolskie.

W marcu bieżącego roku strażacy rozpoczęli ogólnopolską akcję protestacyjną, która jednak została zawieszona gdy 9 kwietnia minister spraw wewnętrznych spotkał się ze Sztabem Protestacyjnym. Związkowcy mieli nadzieję na rozwiązanie wielu spraw. - ”Niestety do czasu posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” w połowie maja do strażaków nie dotarły żadne informacje o postępach w realizacji podstawowych żądań Związku.” - czytamy na stronie solidarności.

Bez dodatkowego wsparcia finansowego komend powiatowych i miejskich ich funkcjonowanie w IV kwartale 2015 roku będzie się opierało na środkach, które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagradzanie strażaków informują związkowcy na swojej stronie internetowej. Dodatkowym obciążeniem komend jest wdrożenie zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sposobu naliczania dodatku z tytułu wysługi lat służby. Komendy muszą zabezpieczyć na ten ponad 8 milionów złotych. - „Oczywiście kosztem zatrudnienia i i wynagradzania strażaków.” - informuje solidarność.org.pl.

Kolejnym problem jest brak rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń za lata 2008 – 2014. W wielu komendach będzie skutkowało to koniecznością zamrażania przyjęć do Państwowej Straży Pożarnej lub redukcją zatrudnienia.

Na podstawie solidarność.org.pl; Zdjęcie ilustrowane.

Strażacki.pl

Strażacy wznawiają ogólnopolską akcję protestacyjną, a to wszystko z po

Galeria

Czytaj również