Wysokie Mazowieckie

Szkolenie wysokomazowieckich strażaków – pożary z udziałem paneli fotowoltaicznych

Szkolenie wysokomazowieckich strażaków – pożary z udziałem paneli fotowoltaicznych

17 i 18 września 2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu zagrożeń pożarowych i gaszenia instalacji fotowoltaicznych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele firmy zewnętrznej, którzy szczegółowo omówili budowę instalacji fotowoltaicznej.

Głównym celem spotkania było omówienie kwestii bezpieczeństwa strażaków podczas pożarów w obiektach wyposażonych w systemy fotowoltaiczne, zagrożenia podczas działań ratowniczo–gaśniczych oraz sposobów ewentualnego odłączania zasilania.

W toku szkolenia wynikło szereg problemów mających zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo strażaków ratowników, przy jednoczesnej skuteczności prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych.
Przy dynamicznym rozwoju fotowoltaiki strażacy postawieni zastali przed nowe wyzwania ratowniczo gaśnicze.

Źródło: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Strażacki.pl

17 i 18 września 2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazo

Czytaj również