Orliska

Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze "Tarnobrzeg 2022"

Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze "Tarnobrzeg 2022"

7 września br. w Orliskach na terenie gminy Gorzyce odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „Tarnobrzeg 2022”.

Jak informuje KM PSP w Tarnobrzegu, w ramach ćwiczeń zrealizowano dwa epizody praktyczne. Podczas pierwszego, zadaniem ćwiczących było wypompowanie wody z rozlewiska, które powstało w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego, natomiast w drugim epizodzie jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz pomioty współdziałające miały za zadanie likwidację skutków wypadku lotniczego małego samolotu, do którego doszło na skraju rozległego obszaru leśnego.

W realizację działań ratowniczo-gaśniczych w ramach ćwiczeń zaangażowanych było 32 zastępy i 90 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wśród ćwiczących była podkarpacka kompania specjalna „Rzeszów 1” wyposażona w pompy szlamowe dużej wydajności, oraz siły i środki PSP i OSP z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego i powiatów ościennych: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego i stalowowolskiego. W ćwiczeniach wzięły również udział podmioty i służby współdziałające, w tym Policja, Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR, Nadleśnictwo Rozwadów oraz Urząd gminy Gorzyce.

Przebieg ćwiczeń nadzorował podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Tarnobrzegu i Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie.

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Tarnobrzegu

Strażacki.pl

7 września br. w Orliskach na tGaleria

Czytaj również