Kraj

Wyjaśnienia w sprawie sprawowania funkcji komendanta gminnego Związku

Wyjaśnienia w sprawie sprawowania funkcji komendanta gminnego Związku

Pojawia się wiele pytań i wątpliwości dotyczących kwestii sprawowania funkcji komendanta gminnego Związku w nowo powoływanych Zarządach Oddziałów Gminnych ZOSP RP. 

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi Związku - § 63 ust. 1 zd. 2 statutu - Komendant gminny Związku jest dowódcą jednostek operacyjno-technicznych OSP na terenie gminy i koordynuje przygotowanie tych jednostek do działań ratowniczych oraz „Wytycznymi komendanta gminnego ZOSP RP”. 

Komendant nie może mieć więcej niż 65 lat (wniosek z art. 19 ust. 1b ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Dlatego z chwilą ukończenia 65 lat powinien zostać odwołany (złożyć rezygnację) z funkcji komendanta gminnego i na jego miejsce powinna zostać powołana osoba młodsza.

Jak podaje Związek:
Górna granica wieku nie była w Wytycznych wpisana specialnie, ponieważ w dacie uchwalania tego dokumentu górna granica udziału w działaniach ratowniczych była określona na 60 lat. Środowisko strażackie starało się podnieść tę granicę, co się udało od 24 kwietnia 2010 r. Niewpisywanie górnej granicy wieku powoduje, że nie trzeba zmieniać Wytycznych w zależności od nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 
Minimalny wiek komendanta gminnego Związku jest określony w pkt II.1 Wytycznych i wynosi 25 lat. 
 
Wytyczne komendanta gminnego ZOSP RP opublikowane są na stronie internetowej Związku pod poniżej podanym adresem:
 
Źródło: ZOSP RP 
Grafika ilustrowana 

 

Strażacki.pl

Pojawia się wiele pytań i wątpliwości dotyczących kwestii sprawowaniaCzytaj również