Kraj

Zatwierdzono „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym oraz hybrydowym”

Zatwierdzono „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym oraz hybrydowym”

Zespół zadaniowy powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wypracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym”.

Dokument został zatwierdzony 25 maja 2023 roku i zastąpił obowiązujące od 2020 r. do tej pory „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”.

Główne zmiany, jakie zostały ujęte w obecnych Zasadach w stosunku do dokumentu z roku 2020 to:

  • rozszerzenie zasad o pojazdy hybrydowe czyli kombinację napędu elektrycznego i spalinowego,
  • rozszerzenie zasad o pojazdy inne niż osobowe – liczba pojazdów o napędzie elektrycznym poruszających się po drogach rośnie w dużym tempie, tym samym zwiększa się ilość pojazdów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów o napędzie elektrycznym,
  • podkreślenie ważności odpowiedniego rozpoznania i korzystania z kart ratowniczych pojazdów,
  • wymienienie najnowszych rozwiązań stosowanych przez producentów, które mają ułatwić prowadzenie działań i rozpoznanie samochodu,
  • określenie sytuacji oraz temperatur kwalifikujących do podjęcia decyzji o konieczności chłodzenia akumulatora, w tym również czasów oraz interwałów chłodzenia,
  • zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z wydzielaniem się gazów palnych i toksycznych podczas rozkładu termicznego akumulatora, a tym samym konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, czujników wielogazowych oraz konieczności podejścia do działań „z wiatrem w plecy” lub z wytworzonym strumieniem powietrza z wentylatora oddymiającego,
  • zwrócenie uwagi na odpowiednie środki gaśnicze oraz sposób ich podawania,
  • opisanie sposobów ewentualnego wykorzystania kontenera w celu zatopienia samochodu elektrycznego,
  • podkreślenie zakazu ingerencji (cięcie, zgniatanie, otwieranie) w akumulatory, przewody i pozostały osprzęt wysokiego napięcia.

Cały dokument pobrać można na stronie KG PSP. 

Strażacki.pl

Zespół zadaniowy powołany prz

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/