Kraj

Zmarł bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński. Był cenionym ekspertem pożarnictwa

Zmarł bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński. Był cenionym ekspertem pożarnictwa

Bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński był wieloletnim nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów, Katedry Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia SGSP. Od 1982 r. pracował w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów. Prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: „Analizy popożarowe” i „Metodyka badania przyczyn pożarów” oraz z uwagi na wyższe wykształcenie elektryczne zajęcia w Zakładzie Elektroenergetyki. Był promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich. Od wielu lat wydawał opinie popożarowe na podstawie postanowień Sądów, Prokuratur i Policji oraz na zlecenia urzędów państwowych i podmiotów gospodarczych. Wydawane przez bryg. Starzyńskiego opinie miały potężną moc dowodową w prowadzonych postępowaniach. Był członkiem komisji powoływanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie największych w Polsce pożarów.

Był autorem i współautorem referatów dotyczących przyczyn pożarów publikowanych w materiałach konferencyjnych. Uczestniczył również aktywnie w pracach badawczych wykonywanych w Zakładzie w ramach działalności statutowej. W latach 2014-2016 brał udział w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”. W 2016 r. wyżej wymieniony projekt został wyróżniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brał udział w pracy badawczej statutowej „Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych”. Od 2015 roku był ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie przyczyn i przebiegu pożarów związanych z wypadkami cywilnych statków powietrznych.

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dbał o dobre imię służby i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jego śmierć jest ogromną stratą dla dziedziny badania przyczyn pożarów w Polsce.

Cześć Jego Pamięci!

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 31 lipca 2020 roku o godz. 13:30 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, po którym nastąpi wyprowadzenie do grobu na miejscowy cmentarz

 


Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

Bryg. mgr inż. Eligiusz

Czytaj również