Białystok

Zmiana na stanowisku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

 Zmiana na stanowisku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

5 sierpnia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się oficjalna uroczystość przekazania obowiązków podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Podczas uroczystego apelu z udziałem komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka nastąpiło pożegnanie ze sztandarem oraz oficjalne zdanie i przyjęcie obowiązków podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany z dniem 7 sierpnia 2020 roku został dotychczasowy komendant nadbryg. Jarosław Wendt. Na stanowisko podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego PSP, z dniem 8 sierpnia 2020 roku powołany został mł. bryg. Sebastian Zdanowicz.

Źródło: KW PSP w Białymstoku

Strażacki.pl

5 sierpnia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Galeria

Czytaj również