Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej ws zasiłku chorobowego dla członków OSP

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej ws zasiłku chorobowego dla członków OSP 

W dniu 19.05.2014r. w remizie OSP Ustronie Morskie powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w celu dokonania zmiany ustawy o ochronie przeciw pożarowej, tak aby zapewnić  strażakom niezawodowym, którzy ucierpieli w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi lub ćwiczeniami, zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne na okres niezdolności do pracy.

 

W obecnym stanie prawnym, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który ucierpiał w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej lub ćwiczeń, nie był zatrudniony na umowę o pracę, np. będąc osobą uczącą się, bezrobotną, zatrudnioną na umowę zlecenie itp. jest pozbawiony  jakichkolwiek świadczeń przez okres choroby i rehabilitacji.

Aby zmienić ten stan rzeczy, powstały Komitet postanowił zaproponować zmiany w ustawie, a następnie zebrać 100.000 podpisów pod projektem.

Członkowie komitetu zaznaczają że jest to projekt , prawdziwy obraz będzie się kształtował dopiero podczas prac w komisjach sejmowych w których udział brać będą członkowie komitetu.

Zbiórka podpisów rozpocznie się po rejestracji Komitetu i po jego ogłoszeniu przez Marszałka Sejmu.

Wparcia prawnego udziela adwokat Przemysław Przytuła ze Szczecina.

Na Strażackim na bieżąco będziemy informować o poczynaniach Komitetu.

Projekt ustawy oraz więcej informacji na http://osp.ustronie-morskie.pl/zmieniamy-ustawe,332,l1.html

Strażacki.pl

Czytaj również