Warszawa

Zmiana zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w SGSP

Zmiana zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 w SGSP

Obecna sytuacja epidemiczna, a także prognozy dotyczące zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 sprawiają, że tak jak dotychczas, działalność dydaktyczna w nowym roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) będzie realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Uprzejmie informujemy, że na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej będzie obowiązywać organizacja kształcenia w formie hybrydowej, czyli stacjonarno-zdalnej. Część zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym w siedzibie SGSP, natomiast część będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W formie zdalnej będą realizowane wszystkie zajęcia dydaktyczne na:

  • pozostałych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia;
  • studiach stacjonarnych drugiego stopnia;
  • studiach niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązań w zakresie kształcenia w warunkach epidemii zostaną przekazane w późniejszym terminie.'

Źródło SGSP

Strażacki.pl

Obecna sytuacja epidemiczna, a także prognozy dotyczące zagrożenia zaka

Galeria

Czytaj również