Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku, powinien być zainstalowany:
2. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
3. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
4. Uraz ciśnieniowy płuc to:
5. Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie:
6. Jaki numer zagrożenia powinien być umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy cysternie przewożącej mieszaninę skroplonych gazów propanu i butanu (inaczej określane jako LPG):
7. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
8. W ramach obsługi codziennej, pilarki łańcuchowej do drewna nie wykonujemy:
9. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia:
10. Obszar zabudowany jest to: