Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
2. Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
3. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych:
4. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
5. Stosowanie techniki jednej liny na bazie stanowiska ratowniczego lub asekuracyjnego dopuszcza się:
6. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić:
7. Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „życia”, należy ją ułożyć:
8. Wartość wskaźnika pH 7 świadczy, iż badana substancja posiada odczyn:
9. NDSP to:
10. Jaka wartość ciśnienia wody należy uzyskać na zasysaczu liniowym, aby roztwór środka pianotwórczego umożliwiał właściwe parametry pracy WP 4 - 75: