Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Karta charakterystyki substancji chemicznej zawiera informacje m.in. o:
2. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
3. Źródłem promieniowania jonizującego mogą być przede wszystkim:
4. Zgodnie z klasyfikacją i podziałem czynników pod względem działania do klasy III zaliczamy:
5. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
6. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
7. Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:
8. Dobierając CUG do pracy w strefie niebezpiecznej należy:
9. Zapory przeciwolejowe służą do:
10. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy: