pow. wągrowiecki

Ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze

Ćwiczenia poszukiwawczo-ratownicze
W dniach 15-16 października br. w KP PSP Wągrowiec oraz na terenie byłej kopalni soli w Wapnie (powiat wągrowiecki) odbyły się ćwiczenia z zakresu działań poszukiwawczo - ratowniczych.

15 października w KP PSP w Wągrowcu przeprowadzono szkolenie teoretyczne, podczas którego przybliżono zasady działań poszukiwawczo - ratowniczych, taktykę przeszukiwania metodą bezprzyrządową, BHP podczas akcji ratowniczych po katastrofach budowlanych oraz zasady zabezpieczania konstrukcji i instalacji.

W sobotę 16 października odbyła się część praktyczna na terenie byłej kopalni soli w miejscowości Wapno, gmina Wapno.
Podczas ćwiczeń zasymulowano katastrofę budowlaną - zawalenie budynku, a zadaniem przybyłych na miejsce ćwiczeń zastępów było zorganizowanie akcji ratowniczej, bezprzyrządowe przeszukanie gruzowiska, wykonanie dostępu i ewakuacja osób poszkodowanych.

W ćwiczeniach wzieli udział druhowie jednostek OSP z powiatu wągrowieckiego, OSP GRS Poznań oraz SGPR Poznań.

foto dzięki uprzejmości JRG4 Poznań
Strażacki.pl

W dniach 15-16 października b

Galeria