Padew Narodowa

OSP Padew Narodowa

OSP Padew Narodowa

Padew Narodowa położona jest w północnej części województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim w gminie Padew Narodowa. Z danych historycznych wynika, że wioska swoją nazwę zawdzięcza kupcom włoskim z miasta Padwy, którzy w okolicach dzisiejszej Padwi zatrzymywali się wędrując nad Morze Bałtyckie.

Początki Straży Pożarnej w Padwi Narodowej sięgają lat 30 XIX wieku. W kronice parafialnej wsi znajduje się zapis informujący o tym, że ,,W roku 1839 zorganizowano Straż Pożarną, do której zapisało się młodych, pełnych energii chłopców i żonatych a komendantem wybrano 30 letniego Rachwalskiego Antoniego. Gmina Padew Narodowa jak i Kolonia Padew równocześnie z funduszów gmin zakupiły 2 sikawki czterokołowe a członkowie straży zaraz zostali przeszkoleni w ich mechanizmie i obsłudze, więc żywioł niszczący dobytek obywateli i narodowy został po części zahamowany." W tamtych czasach powstało dobrowolne ubezpieczenie od pożarów "Florianka", które wypłacało nawet do 100 koron na rzecz Straży Pożarnej, która obroniła zagrożone budowle. Za otrzymane pieniądze kupowano najniezbędniejszy sprzęt: toporki, bosaki, drabiny, węże itp. Wieś zaczęła się rozwijać, co wiązało się ze wzrostem zagrożenia pożarowego a dotychczasowy sprzęt znajdujący się na wyposażeniu straży był niewystarczający. Dlatego uchwałą Rady Gminnej postanowiono zakupić czterokołową sikawkę za kwotę 1500 koron w roku 1915.

W 1908 r. utworzono orkiestrę smyczkowo dętą z inicjatywy nauczyciela Władysława Wójtowicza, dla której sprowadzono instrumenty z Lwowa. Na czas I Wojny Światowej członkowie orkiestry zostali powołani do służby wojskowej i dopiero w 1927 roku reaktywowano grupę. W 1923 roku została oddana do użytku pierwsza remiza a w 1929 roku został poświęcony pierwszy sztandar jednostki, który reprezentuje jednostkę do dnia dzisiejszego. W 1931 roku zakupiono pierwsza sikawkę motorową.

W 1955 roku zostaje oddana do użytku funkcjonalna, piętrowa strażnica a w 1957 roku jednostka otrzymuje na wyposażenie samochód bojowy marki STAR 20 GBM. 1969 rok otrzymanie nowego samochodu STAR 25 GBAM, który służył jednostce prawie 20 lat.

Lata 70 i 80 to dalszy rozwój jednostki. To także aktywny udział w zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych. W 1989 roku druhowie otrzymali samochód bojowy marki Jelcz GCBA 6/32, który jest na podziale po dzień dzisiejszy.

1994 rok to zakup samochodu marki Żuk GLM w raz z przyczepką. W tym samym roku ukończono rozbudowę remizy i oddano do użytku.

W 1995 roku nastąpił przełom w działalności jednostki. Strażacy zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Od tamtej pory druhowie mają szansę nie tylko na rozwój ochotników, ale także na pozyskanie nowego sprzętu. Sukcesywnie przez te wszystkie lata wyposażeni zostali w dobrej jakości aparaturę, który pomaga w walce z żywiołem i ochroną ludności. Dzięki wsparciu władz samorządowych oraz KP PSP w Mielcu pozyskali samochód ratownictwa technicznego FORD Transit (2002 r.), samochód gaśniczy JELCZ 416/3 GCBA 6/32 (2007 r.) oraz inne wyposażenie.

Sprzęt jakim dysponują strażacy to m.in. : motopompy wszystkich typów; sprzęt hydrauliczny LUKAS, Holmatro; aparaty oddechowe ODO; agregaty prądotwórcze; wentylator oddymiające; piły do betonu, stali i drewna; torba medyczna OSP -R1; sanie lodowe oraz łódź z silnikiem oraz inny sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy niezbędny w działaniach.

Aktywny i efektywny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych druhowie zawdzięczają przeszkoleniu w wielu dziedzinach ratownictwa. Strażacy potrafią zjawić się o każdej porze dnia i nocy dzięki systemowi telefonicznego alarmowania.

Zdjęcia : Studio fotograficzne Barbara Burghardt i OSP Padew Narodowa; Informacje: OSP Padew Narodowa

Strażacki.pl

Padew Narodowa położona jest w północnej części województwa podkarpackiego w powiecie m

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet