Uwaga

Google Geocoding API error: The request was denied.

Mielec

Wizyta w KM PSP JRG Mielec

Wizyta w KM PSP JRG Mielec
Etykiety Firefighters - PSP - Ratownictwo112 - Strażacki - Wizyty

Miasto Mielec powstało 17 marca 1457 roku, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk . Mielec leży w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Ośrodek przemysłowy na terenie województwa podkarpackiego. Miasto liczy ok. 60 tys. mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km².

Początek ochrony przeciwpożarowej w Mielcu powstał w 1872 z inicjatywy hrabi Adama Potockiego . Ziemia mielecka była kolebką pożarnictwa ochotniczego , gdzie OSP Mielec został założony jako trzeci w Galicji , nazywany był „matką” przy zakładaniu gniazd strażackich . W 1899 r. powiat mielecki zajmował drugie miejsce w Galicji, po powiecie Biała, pod względem strażaków jak i ilości OSP .

Pierwsze kroki do utworzenia związku poczyniono na zjeździe delegatów straży w Wieliczce w 1872 r. .Na III Walnym zjeździe we Lwowie w 1887 r. w myśl statutu prawnego powołano Związki Okręgowe ,gdzie Mielec znalazł się w okręgu nr 4 razem z Brzeskiem , Dąbrową , Pilznem i Tarnowem jako siedzibą w Okręgu .

W następnych latach związek rozwijał swój zasięg na całe obszary Galicji . Skuteczność gminnych straży spowodowała, że 1864r. zezwolił na organizację w Galicji towarzystw ochotniczych straży pożarnych.

Jeszcze przed nadaniem miastu samorządu tj. przed rokiem 1867, za rządów ówczesnego wójta, a następnie burmistrza Józefa Kłosa, gmina zakupiła sikawkę tłoczącą oraz dodatkowy sprzęt: 40 konewek, 2 sikawki pompkowe, 12 sikawek ręcznych, 10 drabin i 10 osęk, przeznaczając na zakup tego sprzętu 100 złotych.

W 1879 roku za czasów naczelnika Ludwika Strużkiewicza jednostka otrzymała sztandar . Trzy lata później w 1882r naczelnik Aureliusz Fiutkowski postanawia wybudować własny budynek straży pożarnej . Niespełna 2 lata później zostaje wybudowana wspinalnia i powstaje orkiestra i kółko dramatyczne . Do których przyczynił się naczelnik Tadeusz Woźniak . W IX w. odnowiono budynki strażackie ,zbudowano magazyn na tabor strażacki , odnowiono ogród , założono chór i zbudowano kręgielnie . Dzięki naczelnikowi Andrzeja Dziadyka .

Po wybychu II wojny światowej w dniu 5 września 1939 r. cała jednostka OSP Mielec , po załadowaniu na furmanki i samochód strażacki, udała się za rzekę San. Gdzie w Przemyślu Mieletcy Ochotnicy stracili wóz bojowy .Okres okupacji to nie tylko ćwiczenia, szkolenie, gaszenie pożarów, ale i praca w konspiracji, gdzie por. Kazimierz Turek, inspektor pożarnictwa, zastępca Komendanta Obwodu AK Tarnobrzeg, organizował ruch oporu na terenie powiatu mieleckiego w jednostkach straży. Podczas okupacji hitlerowskiej jednostka przechowała historyczny sztandar i dokumenty strażackie.

Ważnym wydarzeniem było wręczenie sztandaru w 1965 r., a następnie 100-lecie jednostki OSP Mielec obchodzone w dniu 16 czerwca 1968 roku, jako pierwszej jednostki w byłym województwie rzeszowskim. W czasie uroczystości 120 i 125-lecia otwarto Izbę Pamięci ze eksponatami , a jej prezes Jan Magda wydał ksiązke „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu 1868-1987 „

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna w Polskich Zakładach Lotniczych powstała w 1944 r. gdzie już przed wojną produkowane są samoloty ,a po wyzwoleniu podjęto produkcję lotniczo – motoryzacyjną na potrzeby Polski . Pierwszym komendantem ZZSP był Tadeusz Kędziorski . W 1950 r . po kursie oficerskim w CszOP w Warszawie rozpoczyna pracę Tadeusz Martyniak i obejmuję stanowisko Komendanta . W 1948 zakłady lotnicze podejmują się produkcji samochodów gaśniczych , gdzie zostaje wyprodukowanych 8 sztuk . Są to samochody Bedford 04BZ GM8/N70 .Produkcja zostaje przekazana Sanockiej Fabryce Wagonów w 1949 r. .

W latach 60-tych jednostka WSK Mielec otrzymała nowy budynek ze strażnica gdzie były przechowywane samochody , ubrania i sprzęt . Jednostka otrzymała również nowoczesny sprzęd ratowniczo-gaśniczy . Poprzez to mogła lepiej zabezpieczać lotnisko oraz cały powiat . W latach 70 jednostka obejmuje obszar lotniska 35 ha , który zatrudnia 20 tys. pracowników .W latach 80-tych jednostka ZZSP WSK PZL Mielec była jedną z najlepszych w województwie rzeszowskim wskazuje na to ,że na zawodach woj. w dniu 20-21 czerwca w 1985 r. Mielec zajmuję I miejsce . Jednostka ZZSP WSK PZL Mielec ma zatrudnione 112 osób działa do dnia 31.12.1992 r. w już utworzonej Strefie Ekonomicznej Euro Park która to w wyniku zmiany zostaje nazwana z dniem 1 stycznia 1993 r. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Mielcu . Obecnie komendantem KP PSP Mielec jest Bryg.Mgr Inż. Stanisław Rączka , a zastępcą Bryg.Mgr Marek Matubowski

Opracował : Mateusz Chmielowiec 

Strażacki.pl

Etykiety Firefighters - PSP - Ratownictwo112 - Strażacki - Wizyty

Miasto Mielec powstało 17 marca 1457

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet