Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Jaka wartość ciśnienia wody należy uzyskać na zasysaczu liniowym, aby roztwór środka pianotwórczego umożliwiał właściwe parametry pracy WP 4 - 75:
2. Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:
3. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym:
4. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
5. Klasa charakteryzująca wytwarzanie dymu „s1” oznacza:
6. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
7. Wykorzystując poduszki wysokociśnieniowe zbudowano stos składający się z dwóch poduszek przy czym dolna posiada siłę udźwigu 8 t (ton), a górna siłę udźwigu 6 t. Maksymalny ciężar jaki może być podniesiony przez ten zestaw to:
8. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
9. Jeżeli w charakterystyce pompy pożarniczej podano iż jest to pompa „jednostopniowa” to można stwierdzić, że posiada ona:
10. W strefie „0” można zastosować pompę: