Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
2. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:
3. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
4. Dobierając CUG do pracy w strefie niebezpiecznej należy:
5. Stropem nazywamy:
6. Nurek w asyście nurka instruktora może wykonywać prace podwodne do głębokości:
7. Z jakiego rodzaju środka pianotwórczego nie otrzymamy piany średniej:
8. Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:
9. Zanurzenie kontrolne wykonuje się w celu:
10. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć: