Tuchomie

Obchody Jubileuszu 70-lecia OSP Tuchomie i nadanie sztandaru Jednostce

Obchody Jubileuszu 70-lecia OSP Tuchomie i nadanie sztandaru Jednostce

14 sierpnia 2016 roku zaproszeni Goście, społeczeństwo lokalne oraz pododdział strażacki wraz z pocztami sztandarowymi rozpoczęli obchody Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu od udziału w uroczystej Mszy Świętej, w kościele p.w. Świętego Wojciecha w Tuchomiu, którą koncelebrowali: miejscowy proboszcz – ks. Kanonik Franciszek Pudlewski wraz z proboszczem parafii Kramarzyny – ks. Krzysztofem Roszakiem, przy asyście liturgicznej, którą sprawowali druhowie i druhny z jednostki w strażackim umundurowaniu galowym. Mszę Świętą uświetnił występ orkiestry z Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie pod batutą Jana Steca.

Po pieśni kościelnej „Boże coś Polskę”, która zakończyła część liturgiczną Jubileuszu, wszyscy jej uczestnicy uformowali kolumnę, którą przewodził Ford Transit z OSP Tuchomie. W rytmie pieśni marszowych, udaliśmy się wspólnie na boisko sportowe przy Zespole Szkół w Tuchomiu, gdzie na specjalnie przygotowanym placu odbyła się część oficjalna uroczystości.

Dowódca uroczystości – dh Marek Reschke, zameldował gotowość pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystego apelu z okazji Jubileuszu 70-lecia i nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Stanisławowi Gajkowi. Z okazji tak doniosłego wydarzenia poczet flagowy w skład, którego weszli: dh Martyna Ringwelska, dh Andrzej Ringwelski oraz dh Justyna Reihs podnieśli flagę państwową na maszt przy akompaniamencie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Gospodarz uroczystości – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP – dh Jerzy Lewi Kiedrowski przywitał gości:

Członkowie Honorowego Komitetu Nadania Sztandaru:
ks. Pudlewski Franciszek – Proboszcz parafii Tuchomie, Lewi-Kiedrowski Jerzy – Wójt Gminy Tuchomie, Bezhubka Wiesław – Prezes OSP Tuchomie, Reschke Marek – Naczelnik OSP Tuchomie, Landowska Urszula, Sandak Adam – Dyrektor ZS w Tuchomiu, Maczacza Wiesław – „WIRAX”, Bela Marek i Sternal Janusz – „KONSMET”, Borzyszkowski Andrzej – „ROLMAT”, Juchniewicz Janusz – dh OSP Tuchomie, Wnuk Lipiński Jerzy – dh OSP Tuchomie, Prądziński Leon – dh OSP Tuchomie, Chamier Gliszczyński Marian – dh OSP Tuchomie

Goście Honorowi:
Waszkiewicz Leszek – Starosta Powiatu Bytowskiego, st. bryg. Chrostowski Lech – Komendant Powiatowy PSP, Renata Delevaux – „Rena-haft kaszubski”, podinsp. Andrzej Hasulak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, asp. Wojciech Błaszkowski – Kierownik Posterunku Policji w Tuchomiu, dh Stanisław Gajek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, dh Megier Wojciech – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP, Witold Cyba – Wójt Gminy Borzytuchom

Fundatorzy:
Przedstawiciele z Nadleśnictwa Osusznica, „KONSMET” – Tuchomie, Nadleśnictwa Bytów, „KARO” – Lipnica, „PAULA” – Gliśno Wielkie, „WIRAX” – Tuchomie, Bank Spółdzielczy w Bytowie, P.H. „Bartik” – Bytów, P.P.H.U „Jan-Mar” Borzyszkowski, Spółdzielnia Inwalidów „METAL”, Sołectwo Tuchomie, GOK Tuchomie, „Ośrodek Szkolenia Kierowców” – Wnuk Lipińska Małgorzata, OSP Lipnica, Lokalna Grupa Rybacka, „EX-PRO” – Wałdowo, OSP Tągowie, „RENA” – haft kaszubski, „Trans” – Wnuk Lipiński Franciszek, GKS Myśliwiec Tuchomie, Maciej Mostowski – Zakład Kamieniarski, Paweł Karzewski – Zakład Stolarski, Miotk Zygmunt, Tadeusz Galęba – Zakład Usług Leśnych, Jan Sidorkiewicz, Pluto Prądzyński Janusz, Skierka Zbigniew, Michałka Marcin Kuik Studziński Dariusz, Wirkus Ewa, Kowalska Małgorzata, Kiedrowicz Karol, Landowska Urszula, Pankiewicz Barbara, Gostomczyk Beata Maria, Tyrkiel-Baranowska Anna, Paulus Danuta Janina, Pankiewicz Grzegorz, Lewi Kiedrowski Jerzy, Żmuda Trzebiatowski Jacek, Ryngwelska Bogumiła, Ryngwelski Janusz, Kinowski Mirosław, Orłowski Jacek, Borzyszkowski Henryk, Kaszubowska Bernadetta, Błaż Adam, Ryngwelska Maria, Ringwelska Jadwiga, Wroński Tomasz, Kuzio Mariusz, Natalia Karpińska.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z: 
Lipnicy, Niezabyszewa, Gostkowa, Białego Boru, Tągowia, Tuchomka, Piaszna, Nowych Hut, Kramarzyn, Trzebiatkowej.

Dh Damian Chamier Gliszczyński odczytał rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu, a następnie Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru – dh Jerzy Lewi Kiedrowski odczytał „Akt Fundacji Sztandaru”. Spiker uroczystości – mł. bryg. Henryk Talewski z PSP Bytów, zaprosił do wbicia pamiątkowych gwoździ na tablu i złożenia podpisu w Księdze Pamiątkowej członków Komitetu Honorowego, Gości Honorowych i Fundatorów. Zaś w imieniu druhów z OSP Tuchomie, gwóźdź honorowy wbił dh Dawid Juchniewicz, który jest prawnukiem Prezesa  OSP Tuchomie w latach 1971 -1978 – Władysława Juchniewicza w asyście ojca dh Mateusza. Po wbiciu gwoździ i dokonaniu pamiątkowych wpisów do księgi pamiątkowej osoby otrzymały okolicznościowe statuetki wraz z gadżetami okolicznościowymi, które wręczył dh Jerzy Lewi Kiedrowski oraz dh Wiesław Bezhubka.

Kolejnym elementem uroczystości, było uroczyste odczytanie Aktu Nadania Sztandaru dla OSP Tuchomie przez Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Gdańsku – dh Stanisława Gajka. Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru – dh Jerzey Lewi Kiedrowski oraz dh Stanisław Gajek uroczyście wręczyli sztandar Prezesowi OSP w Tuchomiu – dh Wiesław Bezhubka, który następnie przekazał go pocztu sztandarowemu z OSP Tuchomie, w skład, którego wchodzili: dh Kręcki Sylwester, dh Rekowski Dariusz, dh Błaż Przemysław. Sztandar ten został wykonany przez Panią Renatę Delevaux z Rekowa. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 204/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. Ochotnicza Straż Pożarna Tuchomie została odznaczona Srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Gdańsku – dh Stanisław Gajek oraz Komendant Powiatowego PSP w Bytowie st.bryg. Lech Chrostowski. Następnie poczet sztandarowy zaprezentował pododdziałom oraz gościom nowy sztandar wraz z medalem przypiętym do uchwytu na drzewcu. Na wiwat dla strażaków OSP Tuchomie wypuszczono w powietrze 70 balonów na 70-lecie OSP oraz jednocześnie miejscowi rycerze oddali trzykrotne wystrzały armatnie.

Dh Damian Chamier Gliszczyński odczytał komunikat o odznaczeniach:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
• Rudnik Marian s. Bernarda

Złoty Medal „za zasługi dla pożarnictwa” strażakom OSP:
• Drab Jarosław s. Henryka
• Wiese Piotr s. Kazimierza

Srebrny Medal „za zasługi dla pożarnictwa” strażakom OSP:
• Rekowski Dariusz s. Romana
• Prądziński Tomasz s. Edmunda
• Chamier Gliszczyński Marian s. Jana
• Chrzan Marek s. Pawła
• Juchniewicz Stanisław s. Władysława

Brązowy Medal „za zasługi dla pożarnictwa” strażakom OSP:
• Żmuda Trzebiatowski Marek s. Bronisława
• Krzyżyński Tomasz s. Bogumiła
• Cherek Rafał s. Zbigniewa
• Reschke Natalia c. Ludwika
• Rudnik Radosław s. Mariana
• Majorowicz Adrian s. Mirosława
• Leszczyński Wojciech s. Wacława

Odznakę strażak wzorowy strażakom OSP:
• Mielnik Barbara c. Stanisława
• Marcholewski Rafał s. Bronisława
• Kopp-Ostrowski Krzysztof s. Czesława
• Zelewski Piotr s. Mariana
• Piszczatyn Michał s. Eugeniusza
• Piszczatyn Marek s. Eugeniusza
• Błaż Wojciech s. Adama
• Pisik Adam s. Jana

Odznaczenie wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Gdańsku – dh Stanisław Gajek i Komendant Powiatowy PSP w Bytowie – st.bryg. Lech Chrostowski.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości Starosta Powiatu Bytowskiego – Leszek Waszkiewicz, podkreślił istotną rolę strażaków w systemie ochrony przeciwpożarowej oraz wręczył pamiątkowy prezent z okazji Jubileuszu. Komendant Powiatowy – st. bryg. Lech Chrostowski w ramach podziękowania za ofiarność i poświęcenie druhów z OSP Tuchomie w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych wręczył pamiątkowa statuetkę. Dh Megier Wojciech – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP podziękował strażakom za ofiarną służbę orz wręczył pamiątkowy prezent strażacki. Dh Stanisław Gajek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku podkreślił rolę tak ważnego Jubileuszu oraz wręczył bon pieniężny do wykorzystania na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.

Prezes OSP w Tuchomiu – dh Wiesław Bezhubka w trakcie wystąpienia podziękował w imieniu strażaków za otrzymany sztandar oraz w ramach podziękowania za długoletnią współpracę oraz zaangażowanie w działalność Jednostki wręczył pamiątkowe statuetki zasłużonym tuchomskim strażakom:

• dh Leon Prądzyński
• dh Franciszek Warsiński
• dh Jerzy Twork
• dh Edmund Prądzyński
• dh Eugeniusz Kuzio
• dh Antoni Reschke

Po uroczystym meldunku dowódcy uroczystości – dh Marka Reschke, na zakończenie uroczystego apelu z okazji Jubileuszu 70-lecia OSP Tuchomie oraz nadania sztandaru Jednostce nastąpiła uroczysta defilada zebranych pododdziałów kończąca część oficjalną uroczystości.

Strażacy, zebrani goście oraz społeczność lokalna zasiadła następnie do przygotowanych stołów, gdzie czekał na wszystkich przygotowany poczęstunek, natomiast na murawie boiska w specjalnie przygotowanym miejscu wydawana była tradycyjna strażacka grochówka oraz tort okolicznościowy.

Dla wszystkich ludzi przygotowano różnorodne atrakcje! Druhowie OSP Tuchomie w namiocie „historycznym” zapoznawali wszystkich chętnych z historią straży. z historycznym sprzętem strażackim, pamiątkowymi zdjęciami oraz kronikami strażackimi Jednostki. Każdy odwiedzający w tym stoisku mógł zapoznać się z nowym sztandarem oraz sztandarem Zarządu Gminnego oraz obejrzeć projekcje filmu, który został przygotowanym z okazji Jubileuszu 70-lecia OSP Tuchomie. Firma „Horpol” przygotowała stoisko reklamowe na którym to każdy z odwiedzających mógł zapoznać się z najnowszym oraz profesjonalnym sprzętem pożarniczym z najwyższej półki. Komenda Powiatowa Polciji w Bytowie zaprezentowała ambulans pogotowia-Peugeot Boxer, będącego na wyposażeniu Wydziału Ruchu Drogowego. Szpital Powiatu Bytowskiego zaprezentował karetkę pogotowia, który codziennie służy do ratowania ludzkiego życia oraz ratownicy medyczni zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy. Nadleśnictwo Osusznica na swoim stoisku ukazało swoją codzienną pracę społeczeństwu, dzięki któremu mamy wokół siebie takie przepiękne tereny lesiste. Wojskowa Komenda Uzupełnień z Człuchowa przedstawiała odwiedzającym ich stoisko gościom sposób w jaki realizuje zagadnienia dotyczące problematyki obronnej i administracji wojskowej. W stoisku DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych druhowie z OSP Tuchomie wspólnie z wolontariuszami prowadzili akcję zapisu potencjalnych dawców szpiku. Strażacy zawodowi z PSP Bytów zademonstrowali wszystkim podnośnik hydrauliczny SH-25 D MAN, który służy im w codziennej służbie. Na boisku dla przybyłych dzieci i młodzieży zorganizowane zostały liczne gry i zabawy, dzięki którym to każdy otrzymał okolicznościowe gadżety. Każdy mógł poznać również możliwości starej strażackiej bryczki konnej, która została wyremontowana przez druhów OSP Tuchomie.

Podsumowana została również akcja na aplikacji Endomondo „70 000 km na 70-lecie OSP Tuchomie”, która trwała od dnia 7 lutego 2016 roku, kiedy to została odsłonięta tablica pamiątkowa, przy remizie, aż do dnia 14 sierpnia 2016 roku.! Taki ogromny dystans chcieliśmy osiągnąć poprzez szeroki wachlarz dyscyplin od biegania, chodzenia, wędrowania, kolarstwa, jazdy na rowerze na nordic walkingu kończąc, a więc każdy z nas znalazł coś dla siebie. Jednak ilość osób, która wsparła nasz cel, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Razem z nami wspólnie ćwiczyło 61 osób nie tylko z naszej Gminy, ale z całej Polski oraz wielu innych krajów z całego świata! Łącznie przez 27 tygodni wspólnie udało nam się pokonać, aż 91 268 km w trakcie, których to spaliliśmy ponad 4 miliony kalorii. Jedna osoba na pokonanie takiej ilości kilometrów potrzebowała by aż 8 miesięcy i 11 dni. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc w pokonaniu tak wysoko postawionej poprzeczki oraz dumni z tego powodu, ze wspólnie udało się nam to osiągnąć i pokazać, że strażacy oraz społeczeństwo dba o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. A główna sentencja, która nam przyświecała w trakcie trwania oraz podejmowania tej inicjatyw, było: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, sobie na zdrowie!”

Na głównej scenie występy artystyczne w wykonaniu miejscowych zespołów urozmaicały wszystkim wspólną biesiadę. Natomiast wszystkich gości na głównej scenie rozbawił „Kabaret Kopydłów” z ich wiekopomnym arcydziełem jakim jest „Spotkanie z Balladą” z komendantem – Leszkiem Benke oraz policjantem – Mateuszem Deweraną na czele, po czym odbyła się zabawa taneczna w rytm muzyki zespołu „AS BAND”.

„Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, strażakom, fundatorom oraz sponsorom za przybycie oraz wsparcie naszego Jubileuszu 70-lecia OSP Tuchomie – to właśnie dzięki Wam ta uroczystość mogła się odbyć i mamy nadzieję, że wszystkim przypadła ona do gustu.” - kwitują strażacy.

ZDJĘCIA © Marcin Kuzio & Andrzej Borzyszkowski & Ludwik Szreder

Strażacki.pl

14 sierpnia 2016 roku zaproszeni Goście, społeczeństwo lokalne oraz pododdział strażacki wraz z poczt

Galeria

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet