Polityka prywatności

Spis treści:

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne


 • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Czytelników korzystających ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.strazacki.pl (dalej jako „Serwis internetowy”).
 • Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

§ 2 Administrator Danych Osobowych 

 

 • Administratorem Danych Osobowych Czytelników Serwisu internetowego jest P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota,ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz (dalej jako „Administrator”).

 

§ 3 Dane kontaktowe 

 • Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail  lub pisemnie na adres: Redakcja Strazacki.pl, ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Administrator przetwarza dane osobowe Czytelników zgodnie z przepisami RODO.
 • Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 • Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności.
 • Czytelnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

 

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Czytelników będą przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenie konta Czytelnika w Serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • przyjmowanie wiadomości dotyczących zgłoszeń o zdarzeniach (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 • realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 • prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane Czytelników będą przechowywane przez następujący okres:
 • dane dotyczące prowadzenia konta Czytelnika - przez okres jego utrzymywania w Serwisie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Czytelnika żądania jego usunięcia,
 • dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 • prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
 • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Czytelnika na stronie internetowej
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

§ 7 Kategorie danych osobowych

 • Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Czytelników:
 • w związku z założeniem konta Czytelnika: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
 • w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
 • w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
 • w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię;
 • Podczas korzystania ze Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

§ 8 Pliki cookies

 • Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Serwisu internetowego.

 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 • rozpoznanie urządzenia używanego przez Czytelnika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Czytelnika Serwisu internetowego, dzięki której Czytelnik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Czytelnik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Serwisu internetowego,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Czytelnika.

 • Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Czytelnika. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Czytelnika w Serwisie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.

 • Serwis internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Czytelnika w Serwisie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • Serwis internetowy posiada podpięte kody usług Google Ads, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetlane są reklamy na postawie poprzednich wizyt Czytelnika na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated

 

§ 9 Udostępnianie danych

 • Dane osobowe Czytelników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe Czytelników w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

  - pocztowe,

  płatności elektronicznych,

  księgowe,

  hostingowe,

 

§ 10 Uprawnienia Czytelników

 • Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Czytelnika jest zgoda, Czytelnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim dane Czytelnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Czytelnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Czytelnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Czytelnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 •  

   

  Strażacki.pl

  Spis treści: