Warszawa

Strażacy z Metra Warszawskiego na kursie KPP

Strażacy z Metra Warszawskiego na kursie KPP
Metro Warszawskie stawia na bezpieczeństwo pasażerów i też z tego względu stale dokonywane są zmiany w infrastrukturze i procedurach. Jednak w tak dużym i skomplikowanym środowisku czasem zdarzają się sytuacje niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu. Dlatego Metro Warszawskie posiada zakładową służbę ratowniczą, która podobnie jak inni strażacy przechodzi kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).
Strażacy zakładowej służby ratowniczej metra szkolą się w warunkach zbliżonych do realistycznych z udziałem pojazdów metra, ćwicząc fikcyjne zdarzenia, z jakimi może przyjść się zmierzyć w codziennej pracy. 

Jednymi z ostatnich scenariuszy, jakie ćwiczono podczas kursu KPP było założenie, że pasażer wpadł pod pociąg, na peronie osoba doznała wstrząsu oraz w tunelu metra pracownik spadł z większej wysokości i doznał licznych złamań.

foto. Metro Warszawskie
Strażacki.pl

Metro Warszawskie stawia na be

Galeria