Kraj

Ćwiczenia dowódczo - sztabowe "Puszcza 2022"

Ćwiczenia dowódczo - sztabowe "Puszcza 2022"

W dniach 17 – 18 marca 2022 r. na terenie powiatu hajnowskiego i białostockiego odbyły się ćwiczenia dowódczo – sztabowe Sztabu Podlaskiej Brygady Odwodowej pk. Puszcza 2022.

Do udziału w ćwiczeniach został zadysponowany  Sztab Podlaskiej Brygady Odwodowej zbudowany w oparciu o zasoby ratownicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie organizacji pracy Sztabu podczas działań ratowniczo – gaśniczych związanych z gaszeniem wielkoobszarowych pożarów na terenach leśnych Puszczy Białowieskiej. W ramach ćwiczeń odbyła się wizyta studyjna na terenie Puszczy Białowieskiej w celu zapoznania członków Sztabu ze specyficznym charakterem zagrożenia pożarowego występującego na terenie Puszczy związanym z rozpadem drzewostanów świerkowych i kaskadowym przyrostem masy martwego drewna w ekosystemach leśnych związanych z gradacja kornika drukarza.

Podczas pierwszego dnia ćwiczeń uczestnicy zapoznali się z newralgicznymi miejscami Puszczy Białowieskiej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe i możliwości wczesnego wykrywania pożaru oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.  Strażacy odwiedzili tereny jednostki wojskowej 2- Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka, Białowieskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Hajnówka. Ponadto podczas prowadzonych ćwiczeń odbyło się spotkanie  z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Białowieży, w którego czasie poruszono tematy dotyczące trudności mogących wystąpić podczas prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo – gaśniczych w związku kryzysem migracyjnym oraz trwającymi pracami budowlanymi na pasie granicznym.  

Drugiego dnia ćwiczenia polegały na organizacji sztabu w bazie namiotowej  zlokalizowanej przy Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach, pow. białostocki. Zadaniem sztabu było zorganizowanie łączności radiowej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce oraz Stanowiskiem Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego na bazie samochodów dowodzenia i łączności, dysponowanie niezbędnych sił i środków z wojewódzkiego odwodu operacyjnego, możliwości wykorzystania zespołów dronowych PSP z transmisją z miejsca zdarzenia do sztabu w celu podejmowania właściwych decyzji oraz koordynacja prowadzonych działań.

Źródło: KP PSP w Hajnówce 

Strażacki.pl

W dniach 17 – 18 marca 2022 r. na terenie powiatu hajnowski

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet