Legnica

Ćwiczenia "Huta 2021"

Ćwiczenia "Huta 2021"

28 maja 2021 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica odbyły się ćwiczenia pk. „Huta_2021”. Głównym celem tego przedsięwzięcia złożonego z części teoretycznej i praktycznej, było sprawdzenie procedury dysponowania sił i środków przeznaczonych do działań ratowniczo – gaśniczych. Przy tej okazji sprawdzano możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów wymienionych w zewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym.

Część praktyczna ćwiczeń została poprzedzona wstępem teoretycznym. W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska”, omówiono m.in. zewnętrzne i wewnętrzne plany operacyjno – ratownicze. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia występujące w zakładzie, a także sposoby alarmowania i powiadamiania ludności.

W części praktycznej ćwiczeń sprawdzano możliwości ewakuacji osób poszkodowanych, prawidłowość udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz funkcjonowanie systemu łączności. Ważnym elementem było sprawdzenie umiejętności dowodzenia, doskonalenie form i metod zabezpieczenia rejonu działania, a także przeprowadzenie analizy zewnętrznego i wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.  

Zgodnie ze scenariuszem przygotowano dwa epizody. W pierwszym, na terenie instalacji Wydziału Odlewania Miedzi nastąpił zapłon przewodów zasilających. Nastąpił wyciek metalu spod induktora pieca topielnego. W konsekwencji doszło do kolejnych dwóch eksplozji w rejonie dołu awaryjnego, do którego wlewała się woda z przepalonego układu chłodzącego.

Natomiast w drugim epizodzie zainscenizowano uszkodzenie rurociągu znajdującego się nad drogą. Przyjęto, że kierowca samochodu ciężarowego źle ocenił wysokość instalacji, wskutek czego doszło do uszkodzenia rurociągu i jego rozszczelnienia. W ramach tego epizodu gros zadań wykonywała Specjalistyczna grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

W ćwiczeniach praktycznych wzięły udział następujące siły i środki:

1. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Wrocław-3”.
2. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Legnica”.
3. Wybrane siły i środki z KM PSP w Legnicy.
4. Kompania Gaśnicza Legnica.
5. Wybrane siły i środki jednostek OSP, z terenu powiatu legnickiego.
6. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: KW PSP Wrocław.

Strażacki.pl

28 maja 2021 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica odbyły się

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet