Kraj

Ćwiczenia sztabowe dotyczące dysponowania pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego

Ćwiczenia sztabowe dotyczące dysponowania pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego

Dziś o godzinie 11:00  rozpoczęły się aplikacyjne ćwiczenia sztabowe zorganizowane przez Komendanta Głównego PSP dla stanowisk kierowania PSP poziomu wojewódzkiego oraz szkół PSP w całym kraju.

Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności dysponowania pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego (COO) oraz sporządzania przez komendy wojewódzkie i szkoły PSP, Kart danych pododdziałów COO,  po zadysponowaniu sił i środków przez stanowisko kierowania (SK) KG PSP.

Przebieg ćwiczeń formie aplikacyjnej: służba dyżurna stanowiska kierowania komendanta głównego PSP na podstawie otrzymanych zapotrzebowań na siły i środki COO sporządza stosowne Dyspozycje sprzętowe, które następnie są przekazywane do właściwych SK KW PSP oraz szkół PSP.

Stanowiska kierowania PSP poziomu wojewódzkiego oraz szkół PSP po otrzymaniu takich dyspozycji uruchamiają proces alarmowania wskazanych SIS, w tym wystawiają dyspozycje dla właściwych stanowisk kierowania komendantów powiatowych (miejskich) PSP. Dodatkowo sporządzane są Karty danych pododdziałów COO, które były dysponowane do działań.

Służba dyżurna SK KG PSP po otrzymaniu zaktualizowanych kart danych pododdziałów COO:

  • dokona weryfikacji poprawności wypełnienia kart danych pododdziałów COO przez stanowiska kierowania KW PSP i szkół PSP,
  • opracuje zbiorcze zestawienie błędów w rozbiciu na poszczególne województwa.

Powyższe przedsięwzięcia wynikają z wniosków po ćwiczeniach międzywojewódzkich i są sprawdzeniem stanu wiedzy po szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP podczas Odprawy szkoleniowej dla naczelników / zastępców naczelników Wydziałów Operacyjnych KW PSP, kierowników sekcji Stanowisk Kierowania KW PSP, dyżurnych operacyjnych Stanowisk Kierowania KW PSP i KG PSP, zrealizowanej w dniach 15-16 grudnia 2021 r.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

Dziś o godzinie 11:00  rozpoczęły się aplikacyjne ćwiczenia sztab

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/