Narzędzie ratownicze - Halligan Tool

Narzędzie ratownicze - Halligan Tool

Halligan to narzędzie powszechnie stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach wymagających zastosowania podręcznego sprzętu burzącego. Został zaprojektowany w 1948 roku przez Hugh Halligana z nowojorskiej straży pożarnej (FDNY). Mimo że narzędzie zostało wymyślone przez jednego ze strażaków FDNY, to początkowo nie zostało przyjęte zbyt entuzjastycznie.

Dostrzegano wyraźny konflikt interesów pomiędzy jednostką macierzystą, a Hugh Halliganem, który był nowojorskim strażakiem. Dlatego pierwszym dużym klientem została bostońska straż pożarna, która wyposażyła każdą swoją jednostkę w narzędzie Halligana. W dość krótkim czasie zdobyło ono jednak tak duże uznanie w środowisku strażackim, że strażacy z Nowego Jorku za prywatne pieniądze zaczęli je kupować do swoich jednostek, zanim ich kierownictwo przekonało się do zakupu.

 

Halligan jest uniwersalnym narzędziem służącym do przebijania, łamania, skręcania i wyważania wszystkich typów zamkniętych drzwi, przeszkód i barier, dlatego nadano mu przydomek „uniwersalnego klucza”.  

Oryginalne narzędzie Hugh Halligana jest wykute z jednego kawałka metalu, np. stali nierdzewnej, tytanu lub berylu miedzi, a jego części robocze to z jednej strony pazur lub widelec, natomiast z drugiej strony łopatka w formie klina lub topora ze szpicem w kształcie lekko zakrzywionego stożka, które są szczególnie przydatne przy otwieraniu zaryglowanych drzwi. Narzędzie może być także wykorzystywane między innymi do otwierania rozsuwanych drzwi, zrywania łańcuchów, wybijania szyb, zakręcania zaworów, otwierania włazów lub studzienek, uwalniania osób zakleszczonych w pojazdach, burzenia ścianek o lekkiej konstrukcji, czy też służyć jako podpora przy prowadzeniu działań na spadzistych dachach.

Z biegiem czasu inni producenci zaczęli naśladować Hugh Halligana, dlatego na rynku pojawiło się wiele podobnych narzędzi, które są niejednokrotnie lepsze od oryginału. Jednym z takich narzędzi jest "PRO-bar", który jest uważany przez wielu młodych strażaków za narzędzie Halligana, jednak jest to tylko zwyczajna lekko zmodyfikowana kopia oryginału.

Prosty, masywny widelec oraz krótki, wąski topór jako zakończenia narzędzia Halligana były skuteczne w otwieraniu zabezpieczeń używanych w początkowych latach jego świetności, jednak wraz z postępem techniki zabezpieczeń narzędzie stawało się coraz mniej efektywne. Producenci natychmiast podjęli niezbędne kroki w celu podniesienia skuteczności, wprowadzając kilka prostych modyfikacji, które sprawiły, że do dnia dzisiejszego jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi w rękach strażaków.

Zanim użyjesz Halligana pamiętaj, że musisz zdawać sobie sprawę z tego, iż pożar nie zostanie ugaszony, rozpoznanie nie zostanie wykonane, rozprzestrzenianie się pożaru nie będzie zweryfikowane, dopóki nie zostanie wykonany właściwy dostęp do budynku, czy pomieszczenia. Strażak, który zostanie wyznaczony do tego zadania przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność. Aby sprostać temu zadaniu można wykorzystać wiele prostych lub trudniejszych technik, jednak każda z nich jest możliwa do wykonania przez każdego z nas.

Należy pamiętać o trzech głównych zasadach:

  • Jak najszybciej wykonaj dostęp do budynku - bardzo ważne jest to, by mieć świadomość, że praktycznie każde założenie taktyczne ma swój początek przy głównym wejściu do budynku. Zanim zostaną wykonane kolejne czynności ratowniczo - gaśnicze takie jak rozpoznanie, wprowadzenie linii gaśniczej, przeszukanie pomieszczeń, trzeba otwarzyć drzwi.
  • Ograniczaj szkody poprzez stosowanie właściwych technik - pamiętaj, że większość ludzi wyposażonych w odpowiednie narzędzia burzące potrafi wykonać dojście. Drzwi mogą zostać roztrzaskane przy pomocy topora, ale czy zastanowiłeś się co może być za drzwiami? Z wielu powodów powinno zależeć nam, aby drzwi zachowały swoją integralność.
  • Bądź profesjonalistą - poprzez redukowanie zniszczeń do niezbędnego minimum, zapewniamy bezpieczeństwo ludziom, którym pomagamy. Musimy pamiętać, że w momencie, gdy zostawimy miejsce zdarzenia ze zniszczonymi doszczętnie drzwiami, to narażamy mieszkańców na dodatkowe straty.

Pamiętaj - jako strażak jesteś zobligowany by wykonać swoje zadania bezpiecznie, z należytą starannością i dbałością o jak najmniejsze straty spowodowane akcją ratowniczo - gaśniczą. W przypadku siłowego forsowania przeszkód lub barier nasz siła musi zostać wykorzystana na równi z wiedzą, techniką i umiejętnościami. To ty kontrolujesz sytuację.

Oczywiście w przypadkach takich jak np. wycieki wody, zadymienie, czy zatrzaśnięcie się, należy rozumieć zasadę maksymalnego ograniczania strat, jako przesłankę do wykonania dostępu z wykorzystaniem metod siłowego forsowania przeszkód, np. w postaci wybicia szyby w oknie, czy wyważenia drzwi do mieszkania itp. Zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Przy wykonywaniu dostępu należy zachować szczególną ostrożność, bo nigdy nie możemy być pewni co znajduje się za wspomnianym oknem, czy drzwiami. Należy się również zastanowić, co się stanie po zakończeniu działań, tj. kto zabezpieczy miejsce zdarzenia.

Aby stać się profesjonalistą przy wykorzystywaniu narzędzia Halligana w wykonywaniu dostępu, czy podczas innych czynności ratowniczo - gaśniczych, należy ciągle rozwijać swoje umiejętności poprzez poszerzanie wiedzy, treningi oraz zdobywanie doświadczenia w akcji.

Po przyjeździe na miejsce działania pamiętaj o właściwym rozpoznaniu. Jeśli dostęp do budynku jest utrudniony zawsze sprawdź:

  • Typ zabudowy - określenie typu pomoże nam wytypować zabezpieczenia i inne elementy techniczne, które mogą nam utrudniać wejście do budynku.
  • Rodzaj drzwi - wiedza w zakresie typu drzwi oraz zastosowanych technik mocowania pozwala na wytypowanie właściwej metody otwarcia siłowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek otwarcia skrzydła drzwi, rodzaj zawiasów, czy materiał z jakiego wykonano ramę lub framugę.
  • Rodzaj zamka - typ zastosowanego zamka pozwoli oszacować stopień trudności otwarcia drzwi, dlatego ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat działania zamków do drzwi.
  • I najważniejsze - zawsze przed przystąpieniem do działania... pociągnij za klamkę.
Strażacki.pl

Halligan to narzędzie powszechnie stosowane w jednostkach ochrony przeciwpo

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet