Jarosław

Międzypowiatowe ćwiczenia „Jarosław 2021

Międzypowiatowe ćwiczenia „Jarosław 2021

 26.08.2021 odbyły się szeroko zakrojone międzypowiatowe ćwiczenia na obiekcie zakładu Huta Szkła O-I Poland S.A. pk. „Jarosław 2021”. W ćwiczeniach brały udział wytypowane siły i środki KSRG, pododdziały wchodzące w skład podkarpackiej Brygady Odwodowej oraz innych służb, podmiotów i instytucji.

W ćwiczeniach uczestniczyło 36 zastępów PSP i OSP (w tym SGRW „Rzeszów 1”, SGRChem-Eko „Leżajsk” oraz Kompania Gaśnicza „Siarka”), a ponadto trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz dwa radiowozy Policji. Dużym wsparciem dla ekip ratowniczych podczas działań była świetnie wyszkolona Zakładowa Drużyna Ratownicza, która dostarczała informacji odnośnie infrastruktury zakładu i występujących procesów technologicznych.

W przygotowaniu odpowiedniej pozoracji ćwiczeń pomagała również grupa PCK z Przemyśla.

Łącznie w przedsięwzięcie zaangażowanych było ponad 200 osób. Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody. Pierwszy z nich to udzielenie pomocy pracownikowi, który uległ wypadkowi wykonując czynności serwisowe na wysokości.

W scenariusz tego epizodu wpisana była również awaria chemiczna. Mianowicie w wózek widłowy transportujący zbiornik z kwasem solnym uderza samochód przewożący pięciu pracowników.

W wyniku zdarzenia dochodzi do uszkodzenia pojemnika i wycieku substancji niebezpiecznej na powierzchnię gruntu. Pasażerowie pojazdu ulegają licznym obrażeniom ciała. Jest to m.in. mężczyzna, który utracił przytomność, a ponadto odniósł oparzenia twarzy, dłoni i przedramion. Inny poszkodowany, który usiłował zatamować wyciek z uszkodzonego zbiornika, ma widoczne oparzenia rąk, twarzy i oczu. Skarży się ponadto, że nic nie widzi. Kolejny mocno kaszle oraz silnie łzawi itp.

Te i podobne objawy wymagały od ratowników podjęcia szybkich i profesjonalnych działań z zakresu ratownictwa medycznego. Przede wszystkim konieczne było ewakuowanie poszkodowanych z miejsc, gdzie występowała strefa zagrożenia. W przypadku ustania oddechu konieczne było zastosowanie sztucznego oddychania.

Ponadto trzeba było zdjąć skażoną odzież i obuwie oraz przemyć oczy i skórę bieżącą wodą. Ponieważ kwas rozpuszcza się intensywnie w wodzie, wystąpiło także zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszystkie te okoliczności determinowały działania ratowników. W trakcie akcji, którą kierował dowódca JRG Jarosław bryg. Waldemar Czernysz, utworzono dwa odcinki bojowe. 

Do działań zadysponowano strażaków jarosławskiej JRG PSP, OSP, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, Specjalistyczną Grupa Ratownictwa Wysokościowego, ZRM i Policję. Licznie w ćwiczeniach byli reprezentowani druhowie z OSP Duńkowice, Cieszacin Wielki, Pawłosiów oraz Zakładowa Drużyna Ratownicza.

W scenariuszu drugiego epizodu przewidziano wypadek lokomotywy z samochodem ciężarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym znajdującym na wewnątrzzakładowym torowisku. W wyniku zdarzenia dochodzi do zapalenia samochodu. Pożar rozprzestrzenia się na składowisko palet. W przypadku tego założenia strażacy zmagali się w szczególności z pożarem wielkopowierzchniowym. Do działań konieczne było zadysponowanie dużej ilości sił i środków. Budowano zaopatrzenie wodne i transportowano środek gaśniczy na duże odległości. W tym epizodzie udział wzięli m.in. strażacy kompanii gaśniczej WOO „Siarka”.

W sumie w ćwiczeniu uczestniczyło ponad 30 strażackich zastępów. Ich działania oceniał zespół pod kierownictwem głównego rozjemcy st. bryg. Ireneusza Szpyrki. W trakcie ćwiczeń pk „Jarosław 2021” zrealizowano szereg ważnych zadań warunkujących sprawne prowadzenie ewentualnych akcji ratowniczo – gaśniczych w sytuacji realnego zagrożenia na terenie dużych zakładów przemysłowych, m.in. dokładnie rozpoznano drogi dojazdowe, możliwości zaopatrzenia w wodę, zarówno z hydrantów, zbiornika przeciwpożarowego usytuowanego na terenie zakładu jak również zbiorników, które znajdują, się w bliższym lub dalszym sąsiedztwie od przedsiębiorstwa.

W trakcie ćwiczeń realizowano wcześniej sprecyzowane konkretne cele. Przede wszystkim weryfikowano w praktyce dostarczanie wody rozmaitymi sposobami na duże odległości. Ale sprawdzano także proces alarmowania i dysponowania pododdziałów oraz doskonalono umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym. Oczywiście, zgodnie z ideą „zaskoczenia” organizatorzy wskazywali cel, natomiast jego realizacja, czyli np. wybranie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, pokonanie istniejących przeszkód i utrudnień w budowaniu linii przesyłowej itp., to już zadanie należące do wykonawców.

Info: bryg. Waldemar Czernysz

Zdjęcia: KP PSP Jarosław, KP PSP Przeworsk, Tadeusz Poźniak

Strażacki.pl

 26.08.2021 odbyły się szeroko zakrojone międzypowiatowe ćwiczenia

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet