Ratownictwo medyczne w jednostkach KSRG - poziom A

Ratownictwo medyczne w jednostkach KSRG - poziom A

Działania z zakresu ratownictwa medycznego w KSRG realizują wszystkie Jednostki Ratowniczo Gaśnicze PSP oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności jednostki OSP w KSRG posiadające gotowość operacyjną do podjęcia działań z zakresu KPP przez co najmniej dwóch ratowników w składzie zastępu.

Docelowo zdolność do podjęcia działań z zakresu ratownictwa medycznego powinny posiadać wszystkie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W zależności od liczebności ratowników oraz wyposażenia, jednostki utrzymują gotowość operacyjną z zakresu ratownictwa medycznego na trzech poziomach: A, B i C. W poniższym materiale zajmiemy się najniższym poziomem gotowości operacyjnej.

Gotowość operacyjną dla poziomu A określa się gdy przynajmniej jeden zastęp ratowniczy (czterech strażaków) posiadający rotę medyczną składającą się z dwóch ratowników po kursie KPP jest w stanie podjąć działania z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zastęp musi być również wyposażony w odpowiedni sprzęt o którym mowa w kolejnym akapicie.


Jednostki spełniające wymagania dla gotowości operacyjnej typu podstawowego czyli A powinny mieć na swoim wyposażeniu następujący sprzęt:

1. Zestaw ratownictwa medycznego - R1 - 1 kpl.
2. Nosze miękkie płachtowe - 1 szt.
3. Deska ortopedyczna pediatryczna - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)
4. Butla o poj. 2,7l z zapasem tlenu - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)
5. Defibrylator zautomatyzowany AED - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)
6. Zestaw do segregacji poszkodowanego dla 50 osób - 1 kpl. (Zalecane - nieobowiązkowe)

Dla poziomu gotowości A w JRG PSP wszyscy strażacy powinni posiadać uprawnienia KPP. W OSP w KSRG uprawnienia KPP musi posiadać co najmniej 8 strażaków, tak żeby przynajmniej dwóch ratowników z uprawnieniami przebywało w składzie zastępu podejmującego interwencję.

Na podstawie: "Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym"; Zdjęcie ilustrowane Paweł Michałkiewicz. 

Strażacki.pl

Działania z zakresu ratownictwa medycznego w KSRG realiz

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet